Pohjoismaiden neuvosto haluaa tukea ja vahvistaa pohjoismaista journalismia

29.10.15 | Uutinen
Mogens Jensen
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Ilmaisunvapaus on toimivan demokratian perusta, ja Pohjoismaiden neuvosto pyytääkin nyt Pohjoismaiden hallituksia tukemaan ja vahvistamaan pohjoismaista journalismia.

Käytännössä Pohjoismaiden neuvosto ehdottaa, että Pohjoismaiden hallitukset jatkavat Pohjoismaisen lehtimieskeskuksen (NJC) toimintaa ja priorisoivat sen hankkeita. Pohjoismaiden neuvoston kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa niin ikään, että NJC:n kanssa järjestetään konferenssi Pohjoismaiden vapaan lehdistön tilasta.

– Pohjoismaisella lehtimieskeskuksella on tärkeä rooli pohjoismaisen mediasisällön vahvistamisessa. Keskuksen toiminta lisää kaikista Pohjoismaista tulevien toimittajien ymmärrystä eri Pohjoismaiden kehityksestä sekä pohjoismaisesta yhteistyöstä, jota tehdään muun muassa Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Toimittajien omalla pohjoismaisella verkostoitumisella on suuri arvo, koska se parantaa heidän edellytyksiään kirjoittaa eri maiden kehityksestä, toteaa Pohjoismaiden neuvoston kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan tanskalaisjäsen Mogens Jensen.

Keskuksen toiminta lisää kaikista Pohjoismaista tulevien toimittajien ymmärrystä eri Pohjoismaiden kehityksestä sekä pohjoismaisesta yhteistyöstä, jota tehdään muun muassa Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa.

Poliitikot kaipaavat myös toimenpiteitä, joilla vahvistettaisiin Pohjoismaiden vapaata lehdistöä. Erityisen tärkeää tämä on Islannin, Färsaarten ja Grönlannin kaltaisilla harvaan asutuilla alueilla, missä journalismi on ahtaalla teknisen kehityksen sekä taloustaantuman ja siitä johtuneiden leikkausten ja konkurssien vuoksi.

Jäsenehdotus hyväksyttiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Reykjavikissa.