Elatusapu Färsaarilla

To børn dufter til urter
Photographer
Andreas Omvik / Københavns Madhus
Jos lapsen vanhemmat asuvat erillään, eri osoitteessa asuva vanhempi voidaan velvoittaa maksamaan elatusapua lähivanhemmalle.

Molemmilla vanhemmilla on velvollisuus elättää lapsensa. Jos vanhemmat asuvat erillään esimerkiksi avioeron takia, etävanhempi voidaan velvoittaa maksamaan elatusapua lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle.

Mitä on elatusapu?

Elatusapu on rahallinen tuki, jonka etävanhempi maksaa lähivanhemmalle, jos vanhemmat eivät asu yhdessä. Vanhempien tulee lähtökohtaisesti sopia keskenään elatusavun suuruudesta.

Elatusavun maksuvelvollisuus päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Opiskelevalle yli 18-vuotiaalle lapselle voidaan tietyissä tapauksissa maksaa koulutusavustusta, kunnes hän täyttää 24 vuotta.

Lähivanhempi voi myös hakea etävanhemmalta erityisavustusta esimerkiksi kaste-, nimenanto- tai rippijuhlia varten tai muihin erityistarkoituksiin. Lisätietoja saa Färsaarten perheoikeuskeskuksen (Familjufyrisitingin) verkkosivuilta.

Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen elatusavusta

Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen elatusavusta, Färsaarten perheoikeuskeskus voi vahvistaa elatusavun määrän. Perheoikeuskeskus tekee elatusapupäätöksiä ainoastaan hakemuksesta.

Elatusavun määrä lasketaan kiinteän normaalitaksan perusteella. Elatusapu koostuu tällöin vähimmäiselatusavusta (vanligt barnagjald). Vähimmäiselatusapua tarkistetaan vuosittain 1. tammikuuta.

Suurituloinen elatusvelvollinen voi joutua maksamaan korotettua elatusapua. Perheoikeuskeskus määrittää elatusavun korotuksen muun muassa elatusvelvollisen bruttoansioiden sekä tämän huollettavana olevien lasten lukumäärän pohjalta.

Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua ajallaan

Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua ajallaan, voit tietyissä tapauksissa hakea elatusavun ennakkoa Färsaarten sosiaaliviranomaiselta (Almannaverkið).

Sosiaaliviranomainen maksaa elatusavun ennakkoa vain siinä tapauksessa, jos Färsaarten perheoikeuskeskus on antanut elatusapupäätöksen. Sosiaaliviranomainen ei voi maksaa elatusavun ennakkoa, jos vanhemmat ovat sopineet elatusavusta yksityisesti.

Ota yhteyttä Färsaarten sosiaaliviranomaiseen, jos haluat hakea elatusavun ennakkoa tai jos tarvitset apua elatusavun perinnässä. Hakulomakkeen löydät osoitteesta www.av.fo. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan perheoikeuskeskuksen elatusapupäätös tai kopio vanhempien välisestä elatusapusopimuksesta.

Jos vanhemmat asuvat eri maissa

Jos elatusavun saaja ja elatusavun maksaja asuvat eri Pohjoismaissa, elatusapuhakemus osoitetaan elatusavun maksajan asuinmaan viranomaisille. Jos elatusavun saaja asuu Färsaarilla ja elatusavun maksaja asuu Tanskassa, hakemus elatusavun vahvistamiseksi osoitetaan Tanskan perheoikeuskeskukseen (Familieretshuset).

Jos toinen vanhempi muuttaa toiseen Pohjoismaahan

Elatusavun saajan tai elatusavun maksajan muutto toiseen Pohjoismaahan ei vaikuta elatusapuun.

Jos elatusapupäätös on jo olemassa, elatusapu voidaan periä etävanhemmalta Färsaarilla, mikäli tämä asuu Färsaarilla.

Mikäli elatusapupäätöstä ei ole vielä tehty, Färsaarten perheoikeuskeskus voi vahvistaa elatusavun määrän elatusvelvollisen tulojen pohjalta. Näin toimitaan riippumatta siitä, onko Färsaarilla asuva osapuoli elatusavun saaja vai elatusavun maksaja.

Elatusavun maksajan asuinmaan verosäännökset voivat vaikuttaa elatusavun suuruuteen. Färsaarilla asuvasta lapsesta on aina maksettava vähintään tietty viranomaisten vahvistama vähimmäiselatusapu.

Ota yhteyttä Färsaarten perheoikeuskeskukseen, jos haluat lisätietoja.

Taloudellinen tuki elatusapumaksuista selviytymiseen

Jos olet velvollinen maksamaan elatusapua, voit hakea taloudellista tukea elatusapumaksuista selviytymiseen. Tukea voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että maksettavan elatusavun määrä on suurempi kuin vähimmäiselatusapu. Et siis voi saada tukea elatusapumaksuista suoriutumiseen, jos sinun kuuluu maksaa vähimmäiselatusapua yhdestä lapsesta.

Elatusapumaksuihin myönnettävän tuen määrä on 40 % elatusavun siitä osasta, joka ylittää yhdestä lapsesta maksettavan vähimmäiselatusavun määrän.

Edeltävänä vuonna maksettua elatusapua koskeva tukihakemus on toimitettava Färsaarten sosiaaliviranomaiselle viimeistään 1. heinäkuuta.

Färsaarten perheoikeuskeskus Familjufyrisitingin
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.