Færøsk børnebidrag

To børn dufter til urter
Fotograf
Andreas Omvik / Københavns Madhus
Hvis et barns forældre ikke bor sammen, kan den der ikke forsørger barnet, forpligtes til at betale et børnebidrag til den anden forælder.

Begge forældre har pligt til at forsørge deres børn. Hvis to børneforældre ikke bor sammen,  for eksempel på grund af skilsmisse, kan den forælder der ikke bor sammen med barnet,  forpligtes til at betale børnebidrag til den forælder der forsørger barnet.

Hvad er børnebidrag?

Børnebidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden hvis I ikke bor sammen. Udgangspunktet er at I som forældre selv indgår aftale om bidraget.

 

Børnebidrag skal betales indtil barnet fylder 18 år. Hvis barnet er over 18 år og under uddannelse, kan der i visse tilfælde betales uddannelsesbidrag til barnet fylder 24 år.

 

Den forælder der forsørger barnet, kan desuden søge om at få særlige bidrag fra den anden forælder i forbindelse med navngivning/dåb, konfirmation eller lignende og andre særlige lejligheder. Du kan læse mere på Familjufyrisitingin's webside.

Hvis forældrene ikke er enige om bidragets størrelse

Hvis forældrene ikke kan blive enige om bidraget, kan Familjufyrisitingin fastsætte beløbets størrelse. Familjufyrisitingin fastsætter kun bidrag hvis der søges om det.

 

Bidraget fastsættes ud fra faste takster. Bidraget vil bestå af et grundbeløb 'vanligt barnagjald' eller 'normalbidrag'. Normalbidraget bliver reguleret hvert år den 1. januar.

 

Hvis den forælder som betaler bidrag til den anden har en høj indtægt, kan der blive tale om forhøjet børnebidrag. Familjufyrisitingin beregner den forhøjede bidragssats bl.a. ud fra bidragsbetalers bruttoindtægt og antallet af børn som bidragsbetaler har forsørgelsespligt over for.

Hvis bidragsyderen ikke betaler til tiden

Hvis bidraget ikke bliver betalt til tiden, kan du i visse situationer anmode Almannaverkið om udbetaling af børnebidrag på forskud.

 

Bidraget skal være fastsat af Familjufyrisitingin for at Almannaverkið forskudsvis kan udbetale bidraget. Almannaverkið kan ikke forskudsvis udbetale bidraget, hvis der er tale om en privat aftale om bidrag.

 

Ønsker du hjælp fra Almannaverkið til at få et bidrag udbetalt forskudsvist eller inddrevet, skal du kontakte Almannaverkið. Du kan finde ansøgningsblanket på www.av.fo. Du skal medsende bidragsafgørelsen fra Familjufyrisitingin eller en kopi af den private aftale I har lavet.

Hvis forældrene bor i hvert sit land

Hvis bidragsyderen og bidragsmodtageren bor i hvert sit nordiske land, skal ansøgningen om børnebidrag sendes til myndigheden i det land, hvor bidragsyder bor. Hvis bidragsmodtager bor på Færøerne og bidragsyder bor i Danmark, skal ansøgningen om fastsættelse af børnebidrag sendes til Familieretshuset i Danmark.

Hvis en af forældrene flytter til et andet nordisk land

Det har ingen betydning for et bidrag hvis bidragsmodtageren eller bidragsyderen flytter til et andet nordisk land.

 

Hvis der allerede er fastsat et bidrag, kan det inddrives på Færøerne, hvis bidragsyderen bor her.

 

Hvis der ikke allerede er et bidrag, kan Familjufyrisitingin på Færøerne fastsætte beløbet ud fra bidragsyderens indkomst. Dette gælder uanset om det er bidragsmodtageren eller bidragsyderen der bor her.

 

Skattereglerne i det land hvor bidragsyderen bor, kan have betydning for størrelsen af bidraget. Bidrag til et barn der bor på Færøerne, fastsættes ikke lavere end normalbidraget.

 

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte Familjufyrisitingin.

Økonomisk støtte til børnebidrag

Er du forpligtet til at betale børnebidrag kan du søge om økonomisk støtte til børnebidrag. Økonomisk støtte kan kun gives i tilfælde, hvor det betalte børnebidrag er højere end det årlige normalbidrag. Der ydes dermed ikke støtte i de tilfælde, hvor der er tale om normalbidrag til ét barn.

 

Den økonomiske støtte udgør 40 % av det samlede beløb, som du er forpligtet til at betale i børnebidrag, der overstiger normalbidraget til ét barn.

 

Ansøgning om økonomisk støtte til børnebidrag skal sendes til Almannaverkið senest 1. juli vedrørende børnebidrag, der er betalt året forinden.

Familjufyrisitingin
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.