Färsaarten työttömyysturvaetuudet

Færøske regler for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning
Tässä artikkelissa kerrotaan työttömyysvakuutusta ja työttömyyspäivärahaa koskevista säännöistä Färsaarilla.

Jos jäät työttömäksi, voit olla oikeutettu työttömyyspäivärahaan. Edellytyksenä on, että olet kuulunut työttömyysvakuutuksen piiriin. Joissakin Pohjoismaissa palkansaajat kuuluvat automaattisesti työttömyysvakuutuksen piiriin, toisissa maissa heidän on puolestaan itse aktiivisesti ilmoittauduttava työttömyyskassaan. Jos olet asunut yhdessä Pohjoismaassa ja työskennellyt toisessa Pohjoismaassa, tai jos muutat Pohjoismaasta toiseen, selvitä tarkoin, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tapauksessasi.

 

Työttömyysvakuutus ja työnvälitys – ALS

Färsaarten työttömyyskassa on nimeltään Arbeiðsloysisskipanin tai lyhyemmin ALS. Se vastaa myös Färsaarten työnvälityspalveluista. Kaikki 16–67-vuotiaat palkansaajat kuuluvat automaattisesti työttömyyskassaan työskentelyn perusteella.

Kaikki palkkaa maksavat työnantajat sekä kaikki 16–67-vuotiaat, Färsaarilla yleisesti verovelvolliset palkansaajat maksavat automaattisesti 1,25 prosenttia maksetusta tai saadusta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta vakuutusjärjestelmään. Jäsenmaksu pidätetään palkasta automaattisesti, eli verot ja ALS-maksu peritään verotusjärjestelmän kautta.

Maksuvelvollisia ovat myös ulkomaalaiset, joilla on tilapäinen työ- ja oleskelulupa, mutta he voivat hakea vapautusta työttömyysvakuutusmaksusta vuodeksi kerrallaan.

Yksityisyrittäjät voivat halutessaan ottaa työttömyysvakuutuksen.

Maalla harjoitetun kalateollisuuden parissa työskenteleville palkansaajille on erityinen järjestelmä, jonka kautta he voivat kuulua ALS:n piiriin.

Työttömyyskassan lisäksi ALS:ään kuuluu työnvälitysjärjestelmä/työnvälityskeskus. Färsaaret muodostavat yhden yhtenäisen työmarkkina-alueen, ja työnhakijalla on velvollisuus olla työmarkkinoiden käytettävissä.

Työnhakijan on toisin sanoen oltava valmis ottamaan vastaan mikä tahansa työ, johon hänellä on riittävä ammattitaito tai johon työnantaja haluaa hänet palkata.

ALS hallinnoi myös työttömien aktivointijärjestelmää. 

Työttömyyspäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltävien 12 kuukauden palkkatulojen perusteella. Työttömyyspäiväraha on 75 prosenttia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana maksetusta ennakonpidätyksen alaisesta tulosta jaettuna 253:lla eli vuotuisten työttömyyspäivärahapäivien määrällä. (Työttömyyspäivärahaa ei makseta lauantailta, sunnuntaita tai pyhäpäiviltä.) Työttömyyspäivärahaa voi saada enintään 210 000 kruunua vuodessa eli korkeintaan 17 500 kruunua kuukaudessa. 

Työttömyyspäiväraha vastaa viisipäiväistä 40 tunnin työviikkoa. Kalateollisuuden palveluksessa työskenteleville palkansaajille työttömyyspäivärahaa maksetaan korkeintaan 32 viikkotunnilta.

Milloin olet oikeutettu työttömyyspäivärahaan?

Ilmoita työttömäksi jäämisestäsi ALS:ään ja täytä nelisivuinen hakemus, johon sisältyy muun muassa työttömyyden syihin, koulutukseen, työkokemukseen ja työtoiveisiin liittyviä kysymyksiä.

Olet velvollinen olemaan työmarkkinoiden käytettävissä, ja sinulle voidaan tarjota mitä tahansa työtä vailla ammatillisia tai maantieteellisiä rajoituksia.

Jos kieltäydyt työnantajan tai työnvälityskeskuksen tarjoamasta työstä, sinulle voidaan määrätä neljän, kahdeksan tai kahdentoista viikon tai kuuden kuukauden mittainen karenssi.

  Miten pitkään voit saada työttömyyspäivärahaa?

  Työttömyyspäivärahaa voi saada neljän vuoden ajanjaksolla kaikkiaan 648 päivän ajan, minkä jälkeen oikeus työttömyyspäivärahaan päättyy 24 kuukaudeksi. Näiden 24 kuukauden kuluttua voit hakea työttömyyspäivärahaa uudestaan samoilla ehdoilla kuin ensimmäistä kertaa hakiessa.

   

   Työttömyysvakuutuksen siirtäminen Färsaarille

   Jos muutat Färsaarille toisesta Pohjoismaasta, voit siirtää toisessa maassa kertyneet työttömyysvakuutuskaudet Färsaarten työttömyysvakuutusjärjestelmään. Ota yhteyttä työttömyyskassaasi ja kysy lisätietoja.

   Jos lähdet työnhakuun Färsaarille, voit yleensä saada työttömyyspäivärahaa lähtömaasta korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Ota ennen työnhakumatkalle lähtöäsi yhteyttä työttömyyskassaasi ja kysy lisätietoja.

    Työttömyysvakuutuksen siirtäminen Färsaarilta ulkomaille

    Jos muutat Färsaarilta toiseen Pohjoismaahan, ota yhteyttä ALS:ään ja pyydä todistusta työttömyskassan jäsenyydestä. ALS perehdyttää sinut kyseisen Pohjoismaan työttömysvakuutussääntöihin ja neuvoo työttömyyskassan jäsenyyden siirtämisessä maasta toiseen.

    Tarvittava todistus on nimeltään PD U1, ja se postitetaan sinulle veroviranomaisen tulostamien tietojen (palkkatietojen) kanssa.

    Kyseistä todistusta ja veroviranomaiselta saamiasi tulosteita tarvitset siirtäessäsi työttömyysvakuutuksen jäsenyyden uuteen asuinmaahasi. Saatat myös tarvita aiemmilta työnantajiltasi saamiasi palkkakuitteja. Työttömyyspäivärahan saamiseen liittyy erityyppisiä ehtoja ja aikarajoja, joten muistathan hakea työttömyysvakuutuksen jäsenyyttä heti uuteen maahan saavuttuasi. Vaatimuksissa on Pohjoismaiden välisiä eroja. Kysy siis tarkempia tietoja uudesta asuinmaastasi.

    Voit lähteä työnhakuun toiseen Pohjoismaahan korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi färsaarelaisen työttömyyspäivärahan turvin. Ota ennen työnhakumatkalle lähtöäsi yhteyttä ALS:ään ja kysy lisätietoja.

    Ota yhteyttä viranomaiseen
    Kysy Info Pohjolalta

    Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

    HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

    Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.