Färöisk arbetslöshetsersättning

Færøske regler for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning
Här kan du läsa om de färöiska reglerna för arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetsersättning.

Om du blir arbetslös kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning. Det förutsätter att du har varit arbetslöshetsförsäkrad. I vissa nordiska länder är du automatiskt försäkrad när du arbetar, medan du i andra länder måste anmäla dig till en arbetslöshetskassa. Om du har bott i ett nordiskt land och arbetat i ett annat eller om du flyttar mellan två nordiska länder måste du vara extra noga med vilka regler som gäller.

 

Arbetslöshetsförsäkring och arbetsförmedling (jobbcenter) – ALS

Det finns en a-kassa på Färöarna som heter Arbeiðsloysisskipanin (ALS), som också är den färöiska arbetsförmedlingen. Alla anställda mellan 16 och 67 år är automatiskt medlemmar genom att vara anställda.

Alla arbetsgivare som betalar ut lön samt alla anställda mellan 16 och 67 år som är obegränsat skattskyldiga på Färöarna betalar automatiskt 1,25 procent av lönen som betalas ut respektive fås som inkomst. Medlemsavgiften dras automatiskt från lönen, och skatt samt bidrag till ALS betalas via skattesystemet.

Utländska medborgare med tillfälliga arbets- och uppehållstillstånd är betalningspliktiga men kan ansöka om att bli befriade från att betala till arbetslöshetsförsäkringen ett år i taget.

Egenföretagare kan teckna arbetslöshetsförsäkring.

För anställda inom fiskeindustrin på land finns ett särskilt system som gör att de anställda kan knytas till ALS.

ALS består av a-kassa och ett arbetsförmedlingssystem/jobbcenter. Hela Färöarna betraktas som en arbetsmarknad, och när det gäller kravet att vara tillgänglig på arbetsmarknaden måste du vara beredd att ta ett arbete som du har yrkeskompetens för eller som arbetsgivaren vill anställa dig för.

 

ALS administrerar även aktivering av arbetslösa. 

Arbetslöshetsersättningen beräknas på de senaste 12 månadernas inkomst före arbetslösheten. Arbetslöshetsersättningen utgör 75 procent av de senaste 12 månadernas inkomster dividerat med 253, dvs. antalet årliga utbetalningsdagar. (Arbetslöshetsersättning betalas inte ut för lördagar, söndagar och helgdagar.) Högsta ersättning per år är 210 000 danska kronor, vilket innebär 17 500 i månaden. 

Du kan få arbetslöshetsersättning för fem arbetsdagar per 40-timmarsvecka. Anställda inom fiskeindustrin kan få ersättning för högst 32 timmar i veckan.

  När har du rätt till arbetslöshetsersättning?

  Om du blir arbetslös måste du anmäla det till ALS samt fylla i en fyrasidig ansökan där du bland annat ska besvara frågor om orsaken till arbetslösheten, utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetsönskemål.

  Du måste vara tillgänglig för arbetsmarknaden, och det finns ingen yrkesmässig eller geografisk avgränsning för jobb som du kan erbjudas.

  Om du tackar nej till ett arbete som jobbcentret matchat dig med eller arbetsgivaren erbjudit dig kan du få karantän med antingen 4, 8 eller 12 veckor eller med 6 månader.

    Hur länge kan du få arbetslöshetsersättning?

    Arbetslöshetsersättning kan betalas ut i 648 dagar under en fyraårsperiod, därefter har du inte rätt till arbetslöshetsersättning under 24 månader. Efter 24 månader kan du åter ansöka om ersättning, enligt samma villkor som när man ansöker för första gången.

     

      Att ta med arbetslöshetsförsäkring till Färöarna

      Om du flyttar från ett annat nordiskt land till Färöarna kan tiden du varit arbetslöshetsförsäkrad överföras till den färöiska arbetslöshetsförsäkringen. Kontakta din arbetslöshetskassa för mer information.

      Om du reser till Färöarna för att söka arbete kan du normalt ta med din arbetslöshetsersättning från landet du flyttar från i upp till tre månader. Kontakta din arbetslöshetskassa för mer information innan du reser.

        Att ta med arbetslöshetsförsäkring från Färöarna

        Om du flyttar från Färöarna till ett annat nordiskt land ska du kontakta ALS för att få intyg på ditt medlemskap samt för att få nödvändig information om det andra nordiska landets regler om arbetslöshetsförsäkring och hur du i praktiken ska göra när du flyttar ditt medlemskap i a-kassan.

        Intyget kallas PD U1. Det skickas till dig tillsammans med utskrifter från TAKS (dina löneuppgifter).

        Intyget och utskrifterna behöver du när du ska flytta din arbetslöshetsförsäkring till ditt nya land. Dessutom kan du behöva lönebeskeden från dina tidigare arbetsgivare. Du måste omedelbart ansöka om att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i ditt nya land, eftersom det finns tidsfrister och regler för att kunna få arbetslöshetsersättning. Detta krav skiljer sig mellan de nordiska länderna. Fråga om detta i landet du flyttar till.

        Du kan resa till de andra nordiska länderna för att söka arbete och behålla din färöiska arbetslöshetsersättning i upp till tre månader. Kontakta ALS för mer information innan du reser.

        Kontakta myndighet
        Fråga Info Norden

        Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

        OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

        Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.