Færøyske dagpenger ved arbeidsledighet

Færøske regler for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning
Her kan du lese om de færøyske reglene for arbeidsledighetsforsikring og dagpenger.

Hvis du blir arbeidsledig, kan du ha rett til dagpenger ved arbeidsledighet: Det forutsetter at du har vært arbeidsledighetsforsikret. I noen nordiske land skjer dette automatisk når du jobber, mens du i andre land må melde deg inn i en arbeidsledighetskasse. Hvis du har bodd i et nordisk land og jobbet i et annet, eller hvis du flytter mellom to nordiske land, må du være spesielt oppmerksom på hvilke regler som gjelder.

 

Arbeidsledighetsforsikring og arbeidsformidling (jobbsenter) – ALS

Det finnes en a-kasse på Færøyene som kalles Arbeiðsloysisskipanin, forkortet ALS, som også er den færøyske arbeidsformidlingen. Alle lønnsmottakere mellom 16 og 67 år er obligatorisk medlemmer i kraft av å være lønnsmottakere.

Alle arbeidsgivere som utbetaler lønnsinntekt, og alle lønnsmottakere som er mellom 16 og 67 år og som er fullt skattepliktige på Færøyene, betaler automatisk 1,25 % av den utbetalte eller mottatte a-lønnsinntekten hver. Medlemsbidraget blir automatisk trukket av lønnen ved lønnsutbetaling, da skatt samt bidrag til ALS blir betalt via skattesystemet.

Utlendinger med tidsbegrenset arbeids- og oppholdstillatelse er betalingspliktige, men kan søke om å bli fritatt fra å betale til arbeidsledighetsforsikringen for ett år om gangen.

Selvstendige kan tegne arbeidsledighetsforsikring.

For lønnsmottakere som er ansatt innenfor fiskeriindustrien på land, finnes det en spesiell ordning for å knytte ansatte til ALS.

ALS omfatter i tillegg til a-kasse et arbeidsformidlingssystem/jobbsenter. Hele Færøyene betraktes som ett arbeidsmarked, og med hensyn til kravet om å stå til rådighet på

arbeidsmarkedet, er det et krav at du må være parat til å kunne påta deg enhver jobb du har faglig kompetanse til, eller som arbeidsgiveren ønsker å ansette deg i.

ALS administrerer også aktivering av arbeidsledige. 

Dagpengene blir beregnet med utgangspunkt i din lønn de siste 12 månedene før arbeidsledigheten. Dagpengebeløpet beregnes som 75 % av de siste 12 månedenes utbetalte A-inntekt dividert med 253 (som er de årlige utbetalingsdagene. Dagpenger utbetales ikke for lør-, søn- og helligdager). Maksimalt dagpengebeløp er kr. 210000 i året, som utgjør maksimalt kr. 17.500 per måned. 

Dagpenger utbetales for 5 arbeidsdager i en 40 timers uke. For lønnsmottakere ansatt i fiskeindustrien utbetales det for høyst 32 timer per uke.

  Når har jeg rett til dagpenger?

  Blir du arbeidsledig, må du gi ALS beskjed samt fylle ut en 4 siders søknad der du bl.a. må svare på spørsmål i forbindelse med årsaken til arbeidsledigheten, utdannelse, arbeidserfaring samt arbeidsønsker m.m.

  Du har plikt til å stå til rådighet på arbeidsmarkedet, og det finnes ingen faglig eller geografisk avgrensing av jobbene du kan bli tilbudt.

  Sier du nei til jobbtilbud som du blir matchet med av jobbsenteret eller arbeidsgiveren, kan du få karantene i 4 uker, 8 uker, 12 uker eller 6 måneder.

    Hvor lenge kan du motta dagpenger?

    Dagpenger kan utbetales i 648 dager over en periode på 4 år. Etter dette har du ikke rett til dagpenger i 24 måneder. Etter de 24 månedene kan du søke om å få dagpenger igjen, etter samme betingelser som når du søker for første gang.

      Ta med deg arbeidsledighetsforsikringen til Færøyene

      Hvis du flytter fra et annet nordisk land til Færøyene, kan opptjeningstiden din i arbeidsledighetsforsikringen overføres til den færøyske arbeidsledighetsforsikringen. Kontakt din arbeidsledighetskasse for å høre mer.

      Hvis du reiser til Færøyene for å søke jobb, vil du normalt kunne ta med deg dagpengene fra fraflyttingslandet i opptil 3 måneder. Kontakt din arbeidsledighetskasse for å høre mer, før du reiser.

        Ta med deg arbeidsledighetsforsikringen fra Færøyene

        Hvis du flytter fra Færøyene til et annet nordisk land, må du kontakte ALS for å få dokumentasjon for ditt medlemskap og få nødvendig veiledning i forbindelse med det andre nordiske landets regler om arbeidsledighetsforsikring og hva du i praksis må gjøre ved en overflytting av a-kassemedlemsskap

        Dokumentasjonen kalles en PDU1-attest. Denne blir sendt til deg sammen med utskrifter fra TAKS (dine lønnsopplysninger).

        Attesten og utskriftene trenger du i forbindelse med overflytting av medlemskapet ditt i arbeidsledighetsforsikringen i det nye landet. I tillegg kan du få bruk for lønnsslippene fra din/e forrige arbeidsgiver/e. Du bør søke om opptak i din nye arbeidsledighetsforsikring straks, idet det finnes frister samt regler om dagpenger du må oppfylle for å få rett til dagpenger. Dette kravet er forskjellig i de nordiske landene. Spør om dette i landet du flytter til.

        Du kan reise til de andre nordiske landene for å søke jobb og beholde dine færøyske dagpenger i opptil 3 måneder. Kontakt ALS for å høre mer, før du reiser.

        Kontakt myndighet
        Spør Info Norden

        Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

        OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

        Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.