Färöisk föräldrapenning

Færøske barselsdagpenge
Här kan du läsa om de färöiska reglerna för föräldraledighet och föräldrapenning.

Har du rätt till föräldraledighet i samband med graviditet, förlossning och adoption?

Kvinnliga anställda på Färöarna har rätt till föräldraledighet i fyra veckor före beräknad förlossning och i 42 veckor efter förlossningen. Om mamman blir sjukskriven under graviditeten har hon rätt att gå på föräldraledighet i upp till 13 veckor före beräknad förlossning. 

 

Pappan har normalt rätt till fyra veckors föräldraledighet, men kan utöver det också få upp till 28 veckor av mammans föräldraledighet. 

Båda föräldrarnas föräldraledighet ska hållas inom de första 52 veckorna efter förlossningen, och fyra veckor kan de hålla samtidigt.

 

Vid adoption har båda föräldrarna rätt till föräldraledighet i fyra veckor innan de får barnet och i upp till 56 veckor efter att de har fått barnet. 

 

Som kvinna ska du inom åtta veckor efter förlossningen informera din arbetsgivare om när du börjar arbeta igen. Som man (andra förälder) ska du senast fyra veckor innan föräldraledigheten börjar informera din arbetsgivare om när du tänker vara föräldraledig. Samma regler gäller vid adoption.

 

 

Har du rätt till föräldrapenning under föräldraledigheten?

Villkoren för att få föräldrapenning är

• att du är fast bosatt och skattepliktig på Färöarna

• att du är fysiskt tillsammans med ditt barn under perioden du får föräldrapenning.

 

Föräldrapenning betalas ut i samband med graviditet, förlossning och adoption. Som mamma har du rätt att få föräldrapenning i 42 veckor inom de första 46 veckorna efter förlossningen. Pappan har rätt till fyra veckors föräldrapenning tillsammans med dig inom de första 46 veckorna efter förlossningen. De sista 28 veckorna kan delas mellan föräldrarna, men ni kan under denna tid inte samtidigt vara föräldralediga med föräldrapenning. 

 

I lagen om föräldraledighet står det också följande:

Om föräldrarna får två eller flera barn från samma graviditet får de utöver de 28 veckorna fyra veckor extra att dela på sinsemellan.

Om ett barn föds före den 32:a graviditetsveckan får föräldrarna utöver de 28 veckorna åtta veckor extra att dela på sinsemellan.

När man delar på föräldraledighet med föräldrapenning måste det handla om minst en hel sammanhängande vecka.

  Om du är anställd:

  Anställda (med skattepliktig A-inkomst) kan få föräldraledighet med eller utan lön. Om du får lön eller inte under din föräldraledighet beror på anställningsavtal och arbetsplats. I vissa fall får du lön under hela föräldraledigheten, i några fall får du lön under en del av föräldraledigheten och i andra fall får du ingen lön alls under föräldraledigheten.

  Om du inte får lön under hela föräldraledigheten bör du ansöka om föräldrapenning från det färöiska föräldraförsäkringssystemet Barsilsskipanin.

  Om du är egenföretagare:

  Om du är egenföretagare kan du teckna en försäkring för att kunna få föräldrapenning från Barsilsskipanin.

  Villkoren i övrigt är

  • att du är fast bosatt på Färöarna

  • att du har inkomster som egenföretagare på Färöarna, ensam eller tillsammans med andra

  • att ditt egenföretagande är din huvudsakliga inkomst.

  Om du är studerande:

  Studiestöd räknas inte som A-inkomst och du kan därför inte få föräldrapenning om du som studerande går på föräldraledighet. Som studerande har du rätt till föräldraförmåner från den färöiska studiestödsfonden Studni. 

  I de andra nordiska länderna räknas studiestöd som A-inkomst. Om du flyttar till Färöarna från ett nordiskt land och ditt studiestöd används som beräkningsgrund kan du inte fortsätta att få detta stöd eftersom stödet då räknas som A-inkomst. Studiestöd är inte skattepliktig inkomst när du bor på Färöarna.

   

  Du kan få mer information om föräldraledighet som studerande genom att kontakta den färöiska studiestödsfonden Studni.

  Om du är arbetslös:

  Om du är arbetslös är det ALS (arbetslöshetsförsäkringen) som står som din arbetsgivare, och du fortsätter att få den arbetslöshetsersättning som du fick som arbetslös.

  Du kan läsa mer om föräldraledighet om du är arbetslös genom att kontakta arbetslöshetsförsäkringen ALS.

  Om du är nyutexaminerad:

  Om du före din föräldraledighet har varit på arbetsmarknaden under en kortare period än 12 månader beräknas dina föräldrapenningdagar utifrån denna kortare period.

  Nyutexaminerad är den som de senaste 12 månaderna

  • är färdig med sin utbildning och har börjat arbeta

  • är färdig med sin utbildning och anmäld till ALS (den färöiska arbetslöshetsförsäkringen) som arbetslös

  • är för första gången på arbetsmarknaden.

   

  I dessa fall är det din genomsnittliga inkomst under de månader du har varit på arbetsmarknaden som används som beräkningsgrund för din föräldrapenning. 

  Om du till exempel har varit på arbetsmarknaden i fyra månader innan din föräldraledighet är det din genomsnittliga inkomst de senaste fyra månaderna och inte de senaste 12 månaderna som utgör beräkningsgrund för din föräldrapenning.

  Hur ansöker du om föräldrapenning? 

  Du ansöker om föräldrapenning från det färöiska föräldraförsäkringssystemet Barsilsskipanin. Din ansökan behandlas när din föräldraledighet börjar. Barsilsskipanin måste få din ansökan inom ett år efter förlossningen, annars förlorar du rätten till föräldrapenning.

   

  Hur betalas föräldrapenning ut?

  Föräldrapenningen beräknas utifrån din genomsnittliga inkomst under de senaste 12 månaderna innan du går på föräldraledighet. Det finns dock ett tak på 25 000 danska kronor, vilket innebär att du inte kan få mer än 25 000 danska kronor i månaden, oavsett om du har tjänat mer än det i genomsnitt.

   

  Som anställd fortsätter du att tjäna in till din pension under din föräldraledighet på Färöarna.

   

  Vad gäller om du flyttar till ett annat nordiskt land före eller under föräldraledigheten?

   

  Kan du kan få färöisk föräldrapenning om du flyttar till Färöarna innan din föräldraledighet börjar?

  Om du flyttar till Färöarna från ett nordiskt land kan du ansöka om föräldrapenning från Barsilsskipanin. För att kunna beräkna din föräldrapenning måste du visa Barsilsskipanin dina löneuppgifter för de senaste 12 månaderna innan föräldraledigheten börjar.

  Om du har rätt till föräldrapenning eller annan ersättning för förlorad inkomst från ett nordiskt land, även om du har flyttat till Färöarna, kan du inte få föräldrapenning från Barsilsskipanin för samma period.

  Barsilsskipanin måste ha en skriftlig bekräftelse från kommunen du flyttar från att du inte har rätt till föräldrapenning från det aktuella landet.

   

  Kan du ta med din föräldrapenning från Färöarna om du flyttar till ett annat nordiskt land efter att din föräldraledighet har börjat? 

  Om du flyttar från Färöarna till ett annat nordiskt land efter att du har beviljats föräldrapenning kan du fortsätta att få föräldrapenning från Färöarna. Däremot kan du inte fortsätta att få föräldrapenning från Färöarna om du flyttar till ett icke-nordiskt land.

  Vid flytt till ett annat nordiskt land ska du i enlighet med den nordiska konventionen om social trygghet eventuellt inte betala skatt på din föräldrapenning på Färöarna, utan i bosättningslandet. I så fall bör du så snart som möjligt skicka ett meddelande från bosättningslandet om detta till den färöiska skattemyndigheten TAKS. 

   

  Vem ska du kontakta om du har frågor? 

  Du kan få mer information om föräldraledighet på Färöarna genom att kontakta Barsilsskipanin.

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.