Islannin väestörekisterijärjestelmä

Þjóðskrá á Íslandi
Tällä sivulla saat tietoa siitä, kenellä on oikeus kirjautua Islannin väestörekisterijärjestelmään ja miten se tapahtuu.

Islannin väestörekisteriä koskevat säännöt

Islantiin toisesta Pohjoismaasta muuttavaa henkilöä koskee Islannin, Norjan, Suomen, Ruotsin ja Tanskan välinen väestörekisterisopimus. Sopimuksen mukaan henkilö voi olla kirjoilla vain yhdessä Pohjoismaassa kerrallaan. Osoitteen rekisteröinnissä noudatetaan uuden kotimaan sääntöjä.

Islannin väestörekisteriviranomainen Þjóðskrá vastaa uuden osoitteen kirjaamisesta ja henkilötunnuksen myöntämisestä. Jos toisen Pohjoismaan kansalainen ei aio oleskella tai työskennellä Islannissa 6 kuukautta pidempään, hänen ei tarvitse muuttaa osoitettaan Islantiin. Jos opiskelu tai työskentely kuitenkin edellyttää sosiaaliturvatunnusta, työnantajan, työvoimaviranomaisen tai oppilaitoksen on tässä tapauksessa haettava henkilölle henkilötunnus.

Jos Pohjoismaasta Islantiin muuttava aikoo asua maassa tai tehdä töitä pitempään kuin kuusi kuukautta, on hän velvollinen siirtämään osoitteensa Islantiin. Muuttoilmoitus käydään tekemässä joko suoraan väestörekisterissä tai muuttokunnan kunnanvirastossa.

 

Muutto toisesta Pohjoismaasta

Toisesta Pohjoismaasta Islantiin muuttavan henkilön on ilmoitettava muutostaan viikon kuluessa muuttopäivästä. Muuttoilmoituksen voi käydä tekemässä henkilökohtaisesti Islannin väestörekisterissä tai kunnanvirastossa. Muuttaja kirjataan väestörekisteriin ilmoitetusta muuttopäivästä lähtien ja Islannin väestörekisteriviranomainen ilmoittaa muutosta lähtömaahan. Jos muuttaja ilmoittaa muutostaan yli viikon kuluttua todellisesta muuttopäivästä, hänet kirjataan väestörekisteriin siitä päivästä lähtien, jona hän tekee muuttoilmoituksen.

Henkilöllisyyden todistaminen

Sinun on näytettävä passi tai muu henkilötodistus, kun käyt tekemässä muuttoilmoituksen Islannin väestörekisterissä tai kunnanvirastossa.

Lasten kirjaaminen väestörekisteriin

Aikuisia ja lapsia koskevat samat säännöt väestörekisteriin kirjautumisesta. Jos lapsi muuttaa ulkomailta Islantiin, on esitettävä tiedot lapsen huoltajuudesta.

Jos lapsi muuttaa yhden vanhemman luota toisen luo tai kolmannen osapuolen luo ja kyseessä on yhteishuoltajuus, huoltajilla on oltava asiasta vastaavan viranomaisen vahvistama sopimus lapsen asuinpaikan muutoksesta.  Tämä koskee pääasiassa islantilaisia lapsia, joita koskee sopimus huoltajuudesta ja lapsen asuinpaikasta. Lapsen asuinpaikka tulee muuttaa väestörekisteriin sopimuksen mukaisesti. Tästä johtuen tapauksissa, joissa vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsi muuttaa Islannista toisen vanhemman luota ulkomaille toisen vanhemman luo, ennen muuttoa on laadittava viranomaisen vahvistama sopimus. Jos lapsi muuttaa ulkomailta yksin Islantiin toisen vanhemman luo, on esitettävä tieto huoltajuudesta ja tehtävä sopimus lapsen asuinpaikasta viranomaisen luona.

Tapauksissa, joissa ulkomaalainen lapsi muuttaa yksin Islantiin tai toisen vanhemman kanssa, on aina esitettävä huoltajuutta koskevat asiakirjat.  Jos lapsesta on yhteishuoltajuus, tarvitaan sen vanhemman suostumus, joka ei muuta, jos hän asuu lähtömaassa.

Henkilötunnus

Kaikki Islannin väestörekisteriin kirjautuneet saavat henkilötunnuksen. Henkilötunnus säilyy sen saaneilla koko elämän ajan, myös Islannista muuttamisen jälkeen.  

Lisätietoa

Lisätietoa saat Islannin väestörekisterin verkkosivuilta ja puhelinnumerosta +354 5155300.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.