Folkeregisteret på Island

Þjóðskrá á Íslandi
Her finner du informasjon om når en person har rett til å registrere seg i folkeregistret og hvordan man gjør det.

Regler om registrering i det islandske folkeregisteret

 

Hvis du flytter til Island fra et annet nordisk land, gjelder den fellesnordiske avtalen om folkeregistrering mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Avtalen medfører blant annet at man bare kan ha fast adresse ett sted i Norden. Det er det enkelte lands regler som avgjør hvordan registreringen foretas.

På Island er det Folkeregistret (Þjóðskrá Íslands) som registrerer bostedsadresser og tildeler personnumre. Nordiske statsborgere som planlegger å bo og arbeide på Island i mindre enn seks måneder, trenger ikke å skifte til islandsk folkeregisteradresse. Hvis man får bruk for personnummer for eksempel i forbindelse med studier eller arbeid, må arbeidsgiver, Arbeidsdirektoratet (Vinnumálastofnun) eller utdanningsstedet søke om personnummer for vedkommende.

Hvis man flytter til Island fra et nordisk land for å oppholde seg der i mer enn seks måneder, har man plikt til å bli folkeregistrert i landet. Det gjør man ved å melde flytting til Folkeregistret eller til kommuneadministrasjonen i det området man bor.

Registrere flytting til Island fra et annet nordisk land

Hvis man flytter til Island fra et annet nordisk land, skal man registrere seg på Island innen en uke. Det gjør man med personlig oppmøte hos Folkeregistret eller til kommuneadministrasjonen i det området man bor. Vedkommende vil bli folkeregistrert fra den dato som er oppgitt som flyttedag, og Folkeregistret rapporterer flyttingen til fraflyttingslandet. Hvis man registrerer flytting til Island over en uke etter reell flyttedag, vil man bli registrert i Folkeregistret fra registreringsdatoen.

Hva du må ha med deg

Du trenger å ha pass eller annen gyldig legitimasjon med deg når du registrerer deg hos Folkeregistret eller hos kommuneadministrasjonen i det området du bor.

Registrering av barn i Folkeregisteret

Samme regler gjelder for barn og voksne vedrørende folkeregistrering. Ved flytting av barn fra utlandet til Island trenger man å oppgi informasjon om foreldreansvar.

Hvis barnet flytter fra en av foreldrene til den andre eller en tredje person, og omsorgen er delt, må man fremvise en avtale mellom foreldrene om forandring av folkeregistrert adresse som er godkjent av politimyndighetene.  Dette gjelder spesielt islandske barn hvor det foreligger avtale om omsorgen for barnet og dets folkeregistrerte adresse. På grunnlag av avtalen blir et barns folkeregistrerte adresse forandret i Folkeregistret. Dette innebærer at hvis omsorgen er delt, og barnet skal flytte utenlands fra en av foreldrene til den andre, må man alltid lage en avtale om barnets folkeregistrerte adresse hos politiet. Det samme gjelder hvis et barn kommer alene til Island, og flytter fra en av foreldrene til den andre, da må man oppgi informasjon om barnets omsorg og lage en avtale om dets folkeregistrerte adresse hos politimesteren i distriktet  (sýslumaður).

I tilfeller hvor et utenlandsk barn flytter alene til Island eller sammen med en av foreldrene, må man alltid legge frem dokumentasjon om foreldreansvar for barnet.  Hvis omsorgen er delt, trenger man samtykke fra den av foreldrene som ikke flytter, hvis den bor i landet de flytter fra.

Personnummer

Alle som blir registrert i Folkeregistret, får et personnummer. Hvis man en gang har fått et personnummer vil man beholde det resten av livet, selv om man flytter fra Island.   

Mer informasjon

Ytterligere informasjon kan fås fra Folkeregistret, både via deres hjemmeside og på telefon +354 5155300.

 

Kontakta myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.