Folkbokföring på Island

Þjóðskrá á Íslandi
Nedan finns information om när man har rätt att folkbokföra sig på Island och hur det går till.

Regler om att folkbokföra sig på Island

 

Om du flyttar till Island från ett annat nordiskt land gäller det nordiska avtalet om folkbokföring mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Enligt avtalet kan du bara vara folkbokförd på en plats åt gången i de nordiska länderna. Reglerna i det land du flyttar till avgör hur registreringen går till.

På Island är det folkbokföringsregistret Þjóðskrá Íslands som sköter folkbokföringen och delar ut personnummer. Nordiska medborgare som avser att bo och arbeta på Island under kortare tid än sex månader behöver vanligen inte folkbokföra sig i landet. Om du behöver ett isländskt personnummer, till exempel för arbete eller studier, ska arbetsgivaren, arbetsförmedlingen eller skolan ansöka om ett personnummer åt dig.

Om du flyttar till Island från något annat nordiskt land och bor och arbetar där mer än sex månader måste du folkbokföra dig på Island. Det gör du genom att besöka antingen Islands folkbokföringsregister eller ditt kommunkontor på Island.

Att anmäla flytt till Island från ett annat nordiskt land

Den som flyttar till Island från ett annat nordiskt land ska meddela flytten till Island inom en vecka. Det gör du genom att personligen besöka antingen Islands folkbokföringsregister eller det kommunkontor du flyttat till. Du blir då folkbokförd på Island från och med den dag du uppger som flyttdag och Islands folkbokföringsregister meddelar flytten till myndigheter i det land du flyttar från. Om du meddelar flytten till Island efter att en vecka har gått från det verkliga flyttdatumet registreras du i Islands folkbokföringsregister från den dag du meddelar flytten.

Vad du ska ta med dig

Du ska ha med dig ditt pass eller annan giltig reselegitimation när du meddelar flytten till Islands folkbokföringsregister (Þjóðskrá Íslands) eller till ditt isländska kommunkontor.

Att folkbokföra barn på Island

Samma folkbokföringsregler gäller för barn som för vuxna. Om ett barn flyttar från ett annat land till Island måste man kunna styrka vårdnaden om barnet.

Om ett barn flyttar från den ena föräldern till den andra, eller till tredje part, och vårdnaden är gemensam, måste vårdnadshavarna ingå ett avtal, som ska bekräftas av distriktspolismästaren, om att ändra barnets folkbokföringsadress.  Detta gäller framför allt isländska barn som berörs av avtal om barnens vårdnadshavare och folkbokföringsadress. Avtalet ligger till grund för att barnets folkbokföringsadress ska ändras i folkbokföringsregistret. Detta innebär att om vårdnaden är gemensam och barnet ska flytta från den ena föräldern i utlandet till den andra på Island, måste man alltid ingå ett avtal om barnets folkbokföringsadress hos distriktspolismästaren innan man lämnar landet. Också om ett barn kommer ensamt till Island och flyttar från den ena föräldern till den andra måste det finnas information om barnets vårdnad och man måste ingå ett avtal om barnets folkbokföringsadress hos distriktspolismästaren.

Då ett barn flyttar ensamt till Island eller med den ena föräldern måste man alltid kunna uppvisa handlingar som styrker vem som har vårdnaden om barnet.  Om vårdnaden är gemensam måste det finnas ett skriftligt samtycke från den förälder som inte flyttar med, om den föräldern bor i landet man flyttar från.

Personnummer

Alla som registreras i Folkbokföringsregistret får ett isländskt personnummer. Den som någon gång har fått ett isländskt personnummer behåller det livet ut, även om man flyttar från Island.  

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Þjóðskrár eða í síma +354 5155300

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.