Folkeregister i Island

Þjóðskrá á Íslandi
Herunder finder du information om, hvornår en person har ret til at blive optaget i folkeregisteret, og hvordan man lader sig registrere.

Regler om optagelse i folkeregister i Island

 

For dem, der flytter til Island fra et andet nordisk land, gælder der en fællesnordisk aftale om folkeregistre mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Aftalen slår fast, at man kun kan have folkeregisteradresse ét sted i Norden. Det er så reglerne i det land, som man flytter til, der afgør, hvordan registreringen organiseres.

I Island er det Islands Nationale Personregister (Þjóðskrá Íslands) der står for registrering af bopæl og udstedelse af personnumre. Nordiske statsborgere, der har tænkt sig at bo og arbejde i Island i mindre end 6 måneder, behøver i almindelighed ikke flytte deres folkeregisteradresse til landet. Får de brug for et islandsk personnummer i forbindelse med uddannelse eller arbejde, skal arbejdsgiveren, Statens Arbejdsinstitut eller uddannelsesinstitutionen ansøge om et personnummer til dem.

De, der flytter til Island fra et af de andre nordiske lande, og som bor og arbejder i Island i mere end 6 måneder, har pligt til at flytte deres folkeregisteradresse til Island. Det gør man ved at henvende sig enten til Islands Nationale Personregister eller på det lokale kommunekontor og melde flytning.

At melde flytning til Island fra et andet nordisk land

En person, der flytter til Island fra et andet nordisk land, skal melde flytning til Island, inden der er gået en uge. Det gør man ved at møde op personligt enten hos Islands Nationale Personregister eller på det lokale kommunekontor. Man bliver så optaget i folkeregisteret fra den dag, man opgiver som flyttedagen, og Islands Nationale Personregister sender derefter meddelelse om flytningen til det land, som man flyttede fra. Hvis man meddeler sin flytning til Island efter at der er gået en uge fra den reelle flyttedag, bliver man optaget i Islands Nationale Personregister med virkning fra den dag, hvor man melder flytning.

Hvad man skal medbringe

Man skal medbringe pas eller anden gyldig legitimation, når man melder flytning hos Islands Nationale Personregister eller på det lokale kommunekontor.

Optagelse af børn i folkeregister

Der gælder de samme regler for børn som for voksne, hvad angår optagelse i folkeregister. Hvis et barn skal flytte til Island fra udlandet, skal der gives oplysninger om forsørgerpligten for barnet.

Hvis et barn flytter fra den ene forældre til den anden eller til en tredje part og forsørgerpligten er fælles, skal der foreligge en aftale mellem indehaverne af forsørgerpligten om ændring af barnets folkeregisteradresse. Denne aftale skal bekræftes af sysselmanden. Dette gælder især islandske børn, eftersom der findes en aftale om forsørgerpligt og børns folkeregisteradresse. På basis af denne aftale ændres barnets adresse i folkeregisteret. Dette indebærer, at hvis forsørgerpligten er fælles og et barn skal flyttes til udlandet fra den ene forældre til den anden, skal der altid hos sysselmanden indgås en aftale om barnets bopæl, inden man rejser ud af landet. Det samme gælder, hvis et barn kommer alene til Island og flytter fra den ene forældre til den anden. I dette tilfælde skal der foreligge oplysninger om forsørgerpligten for barnet og indgås en aftale hos sysselmanden om barnets bopæl.

I tilfælde, hvor et udenlandsk barn flytter til Island alene eller sammen med sin ene forældre, skal der altid fremlægges dokumentation om hvordan forsørgerpligten for barnet er arrangeret. Hvis forsørgerpligten er fælles, skal der medfølge samtykke fra den forældre, som ikke flytter, hvis denne forældre er bosat i det land, som der flyttes fra.

Personnummer

Alle personer, der er optaget i Folkeregisteret, får udstedt et personnummer. Når personer én gang har fået et personnummer, beholder de det hele livet, også selv om de flytter fra Island.

Yderligere information

Yderligere informationer kan indhentes på folkeregisterets hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse på +354 5155300.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.