Norjan työttömyysturvaetuudet

Norske dagpenger ved arbeidsledighet
Tältä sivulta selviää, milloin olet oikeutettu päivärahaan työttömyyden ja lomautuksen yhteydessä.

Työttömyyspäiväraha korvaa ansionmenetystä työttömyyden sattuessa. Työttömäksi jäädessäsi voit olla oikeutettu päivärahaan. Selvitä tarkoin, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tapauksessasi, jos olet asunut yhdessä Pohjoismaassa ja työskennellyt toisessa Pohjoismaassa tai jos muutat Pohjoismaasta toiseen. 

Työttömyyspäivärahaan liittyvistä asioista vastaa Norjassa sosiaaliturvaviranomainen NAV eli Arbeids- og velferdsetaten. 

Työttömyys ja vakuutettuna olo Norjassa  

Jos muutat Norjaan ja alat työskennellä siellä, siirryt Norjan sosiaaliturvan eli kansanvakuutuksen (folketrygden) piiriin. Tällöin kuulut automaattisesti myös Norjan työttömyysvakuutuksen piiriin. Muissa Pohjoismaissa sinun täytyy itse aktiivisesti liittyä työttömyyskassaan, jotta olisit vakuutettu työttömyyden varalta.

Norjassa työntekijältä ei vaadita erillistä työttömyysvakuutusta, toisin kuin monissa muissa Eta-maissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että norjalaisviranomaisten tulee vähimmäistulorajan ylittymistä arvioidessaan ottaa huomioon kaikki sinulle muissa Eta-maissa todistetusti kertyneet työskentelykaudet. Muissa Eta-maissa kertyneet työskentelykaudet on niin ikään hyväksiluettava määritettäessä työttömyyspäivärahan perusteena olevaa tuloa.

Mistä maasta haet työttömyyspäivärahaa?

Työttömyyspäivärahaa haetaan yleensä asuinmaasta. Jos olet työskennellyt useassa eri maassa, ota yhteyttä asuinmaasi sosiaaliturvaviranomaiseen ja selvitä, mikä maa vastaa sosiaaliturvaetuuksista.

Mikäli asut toisessa Eta-maassa, voit tietyin edellytyksin saada norjalaista työttömyyspäivärahaa oleskellessasi työnhakumaassa.

Jos muutat toiseen Eta-maahan, voit siirtää Norjassa ansaitsemasi työttömyyspäivärahaoikeudet ulkomaille. Pyydä ennen Norjasta lähtöäsi NAVista PD U1 -todistus, jolla voit osoittaa työnhakumaan viranomaisille, millaisia työttömyyspäivärahaoikeuksia sinulle on kertynyt Norjassa. Norjalaista PD U1 -todistusta käytetään ainoastaan työttömyysturvaetuuksien hakemiseen toisessa Eta-maassa. Jos et aio hakea työttömyyspäivärahaa työskenneltyäsi Norjassa, et tarvitse myöskään PD U1 -todistusta.

Voit myös tulla kolmeksi (tai kuudeksi) kuukaudeksi työnhakuun Norjaan jonkin toisen Eta-maan myöntämän työttömyyspäivärahan turvin, jos sinulla on kyseisen maan viranomaisten myöntämä PD U2 -todistus.

Toisessa Eta-maassa kolmen viimeksi kuluneen päättyneen kalenterivuoden aikana kertyneet työskentely- ja vakuutuskaudet voidaan tietyin edellytyksin sisällyttää Norjasta maksettavan työttömyyspäivärahan työssäoloehtoon. Sinun tulee todistaa vakuutuskaudet kyseisen Eta-maan myöntämällä PD U1 -lomakkeella.

Oletko oikeutettu norjalaiseen työttömyyspäivärahaan?

Voit saada norjalaista työttömyyspäivärahaa, jos tietyt ehdot täyttyvät. Päivärahan saamisen edellytyksenä on ensinnäkin, että ansiotulosi ovat ylittäneet tietyn vähimmäistason ja työaikasi on alentunut vähintään 50 prosenttia. Sinun tulee myös rekisteröityä työttämäksi työnhakijaksi ja lähettää työttömyysilmoitus NAViin joka 14. päivä. Sinun tulee yleensä asua ja oleskella Norjassa, mutta voit myös siirtää sinulle kertyneet työttömyyspäivärahaoikeudet ulkomaille. Tästä kerrotaan tarkemmin jäljempänä.   

Koululaiset ja opiskelijat eivät yleensä voi saada työttömyyspäivärahaa.

Miten haet työttömyyspäivärahaa Norjassa?

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi osoitteessa nav.no, minkä jälkeen voit hakea työttömyyspäivärahaa. Muistathan toimittaa NAViin kaikki tarvittavat asiakirjat.

Jos olet työskennellyt toisessa Eta-maassa ja kuulunut kyseisen maan työttömyysvakuutuksen piiriin, ulkomailla kertyneet vakuutuskaudet voidaan tietyin edellytyksin ottaa huomioon. Tätä tarkoitusta varten tarvitset työskentelymaan viranomaisten myöntämän PD U1 -todistuksen.

Jos irtisanominen tai työttömyys on omaa syytäsi, karenssiaikaasi voidaan pidentää 12 viikkoa. Sinun tulee silti hakea työttömyyspäivärahaa heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä, koska karenssiaika alkaa siitä päivästä, jolloin päivärahaa haetaan.

Miten voit lähteä työnhakuun ulkomaille norjalaisen työttömyyspäivärahan turvin?

Voit tiettyjen ehtojen täyttyessä lähteä korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun toiseen Eta-maahan norjalaisen työttömyyspäivärahan turvin. Pyydä ennen ulkomaille lähtöäsi NAVista PD U2 -todistus. Sen avulla osoitat, että sinulle maksetaan norjalaista työttömyyspäivärahaa toiseen Eta-maahan korkeintaan kolmen kuukauden ajan.

Lomautuspäiväraha

Jos sinut lomautetaan, voit olla oikeutettu päivärahaan. Lomauttamista ei saa sekoittaa irtisanomiseen. Lomauttamisella tarkoitetaan väliaikaista järjestelyä, jossa työntekijä on vapautettu työntekovelvollisuudesta ja työnantaja on vapautettu palkanmaksuvelvollisuudesta. Työntekijän ja työnantajan välistä työsuhdetta ei kuitenkaan saa purkaa, ja työnteko ja palkanmaksu on keskeytettävä vain toistaiseksi. Jos kyse ei ole väliaikaisesta järjestelystä, työntekijä on irtisanottava.

Lomautukselle on oltava asiallinen peruste, joka liittyy yrityksen toimintaan eikä lomautettavaan työntekijään.

Jotta olisit oikeutettu lomautuspäivärahaan, sinun on täytettävä edellä luetellut työttömyyspäivärahan saamisen ehdot. Lomautuksen tulee niin ikään johtua työmäärän vähenemisestä tai muista seikoista, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa.

Jos sinut lomautetaan, ota yhteyttä NAViin, niin että voit toimittaa sinne kaikki tarvittavat asiakirjat.

Mistä saat lisätietoja? 

Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää työttömyys- tai lomautuspäivärahasta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.