Norske dagpenge ved ledighed

Norske dagpenger ved arbeidsledighet
Her kan du læse om reglerne for at få dagpenge ved ledighed og midlertidig hjemsendelse i Norge.

Dagpenge skal delvis erstatte tabt indtægt ved ledighed. Du kan have ret til dagpenge, hvis du bliver ledig. Hvis du har boet i et nordisk land og arbejdet i et andet, eller hvis du flytter mellem to nordiske lande, bør du være ekstra opmærksom på, hvilke regler der gælder. 

I Norge har Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ansvaret for dagpenge ved ledighed. 

Ledighed og social sikring  

I Norge bliver du automatisk arbejdsløshedsforsikret, hvis du er socialt sikret, når du begynder at arbejde og bo i Norge. I andre nordiske lande skal du selv aktivt melde dig ind i en a-kasse for at være forsikret ved ledighed.

I Norge er der ikke noget særligt krav om en specifik forsikring mod arbejdsløshed ligesom som i flere andre EØS-lande. Dette betyder i praksis, at de perioder, hvor du kan dokumentere, at du har arbejdet i andre EØS-lande skal medregnes for at opfylde kravet om minimumsindkomst, og perioderne skal desuden indgå i grundlaget for dagpenge.

Hvilket land skal du søge om dagpenge i?

Du skal som hovedregel søge om dagpenge i dit bopælsland. Hvis du har arbejdet i flere lande, bør du kontakte sikringsmyndighederne i dit bopælsland for at finde ud af, hvor du skal være socialt sikret.

Hvis du bor i et andet EØS-land, kan du i visse tilfælde få norske dagpenge, mens du opholder dig i det land, hvor du søger job.

Hvis du har optjent ret til dagpenge og skal flytte til et andet EØS-land, kan du tage denne ret med dig. Du skal i så fald søge om en PD U1-attest hos NAV. PD U1 er et bevis på, at du har optjent dagpengeret i Norge. Attest PD U1 fra Norge bruges kun i forbindelse med ansøgning om dagpenge i et andet EØS-land. Hvis du ikke har planer om at søge om dagpenge efter at have arbejdet i Norge, behøver du heller ikke søge om attest PD U1.

Du kan også søge job i Norge med dagpenge fra et andet EØS-land i tre eller seks måneder med attest PD U2 fra et andet EØS-land.

Arbejds- eller forsikringsperioder fra et andet EØS-land, som er oparbejdet de sidste tre afsluttede kalenderår, kan på visse vilkår give dagpengeret i Norge med attest PD U1 fra et andet EØS-land.

Har du ret til norske dagpenge?

For at have ret til norske dagpenge skal du opfylde en række krav. For det første skal arbejdstiden være reduceret med mindst 50 procent, og du skal have haft en vis minimumsindkomst. Du skal også være registreret som ledig jobsøgende og sende et "meldekort" til NAV hver 14. dag for at kunne få dagpenge. Som hovedregel skal du bo og opholde dig i Norge, men du kan tage din optjente dagpengeret med dig til udlandet. Læs mere om dette længere nede i teksten.   

Studerende og elever/lærlinge har som hovedregel ikke ret til dagpenge.

Hvordan søger du om dagpenge i Norge?

Du skal registrere dig som jobsøgende på nav.no. Herefter kan du søge om dagpenge. Det er vigtigt, at NAV får al nødvendig dokumentation.

Hvis du har arbejdet og været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, kan forsikringsperioderne fra landene på visse vilkår lægges sammen. Du skal i så fald medbringe attest PD U1 fra det land, du har arbejdet i.

Hvis du selv er skyld i at have mistet jobbet, for eksempel ved fyring, kan du blive pålagt en karantæne på 12 uger. Du skal dog søge om dagpenge fra første ledighedsdag, idet perioden begynder den dag, du søger.

Hvordan søger du job i udlandet med norske dagpenge

Du kan på visse vilkår få norske dagpenge i op til tre måneder, mens du søger job i et andet nordisk EØS-land. Du skal i så fald søge om en attest PD U2 hos NAV. PD U2 er et bevis på, at du har indvilget i at medtage dine norske dagpenge til et andet EØS-land i op til tre måneder.

Dagpenge ved hjemsendelse

Du kan have ret til dagpenge, hvis du bliver hjemsendt midlertidigt fra dit job. En hjemsendelse er ikke det samme som en opsigelse. Midlertidig hjemsendelse indebærer, at du er midlertidigt fritaget for pligten til at tage på arbejde, mens arbejdsgiveren tilsvarende fritages for pligten til at betale dig løn. Arbejdsforholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver skal imidlertid bestå, og det er en forudsætning, at hjemsendelsen er midlertidig. Hvis den ikke er midlertidig, skal den ansatte siges op.

Hjemsendelse skal have en saglig grund, som kan knyttes til virksomheden og ikke til den ansatte.

For at have ret til dagpenge ved midlertidig hjemsendelse, skal du opfylde de almindelige vilkår for dagpenge, som er beskrevet tidligere. Det skal desuden være sådan, at arbejdsgiveren benytter sig af hjemsendelse på grund af mangel på arbejde eller andre forhold, som de ikke kan påvirke.

Hvis du bliver hjemsendt, skal du kontakte NAV og give dem den nødvendige dokumentation.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål? 

Du kan kontakte NAV, hvis du har spørgsmål om dagpenge ved ledighed eller midlertidig hjemsendelse. 

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.