Norsk arbetslöshetsersättning

Norske dagpenger ved arbeidsledighet
Här kan du läsa om reglerna för arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet och permittering i Norge.

Arbetslöshetsersättningen ska delvis ersätta förlorad inkomst vid arbetslöshet. Om du blir arbetslös kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning (dagpenger). Om du har bott i ett nordiskt land och arbetat i ett annat, eller om du flyttar mellan två nordiska länder, bör du vara extra uppmärksam på vilka regler som gäller. 

I Norge är det Arbets- och välfärdsmyndigheten (Arbeids- og velferdsetaten) NAV som ansvarar för arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. 

Arbetslöshet och medlemskap i den norska socialförsäkringen

I Norge blir du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad genom medlemskap i den norska socialförsäkringen, som kallas folketrygden, när du börjar arbeta och bor i Norge. I andra nordiska länder måste du bli medlem i en arbetslöshetskassa (a-kassa) för att vara försäkrad vid arbetslöshet.

I Norge krävs ingen särskild försäkring mot arbetslöshet som det gör i vissa andra EES-länder. Det innebär i praktiken att alla dina arbetsperioder i andra EES-länder som du kan intyga ska räknas med för att du ska kunna uppfylla kravet på minimiinkomst, och arbetsperioderna ska också ingå i underlaget för din arbetslöshetsersättning.

I vilket land ska du ansöka om arbetslöshetsersättning?

I regel ska du ansöka om arbetslöshetsersättning i det land du bor i. Om du har arbetat i flera länder bör du kontakta socialförsäkringsmyndigheten i landet du bor i för att få reda på var du ska vara socialförsäkrad.

Om du bor i ett annat EES-land kan du på vissa villkor få norsk arbetslöshetsersättning medan du vistas i landet du söker arbete i.

Om du har tjänat in rättigheter till arbetslöshetsersättning och ska flytta till ett annat EES-land kan du ta med dig dessa rättigheter. Det gör du genom att ansöka om intyget PD U1 hos NAV. PD U1 visar hur mycket arbetslöshetsersättningsrättigheter du har tjänat in i Norge. Intyg PD U1 från Norge kan används endast i samband med ansökan om arbetslöshetsersättning i ett annat EES-land. Om du inte har några planer på att söka arbetslöshetsersättning efter att ha arbetat i Norge behöver du inte heller ansöka om intyget PD U1.

Du kan också söka jobb i Norge med arbetslöshetsersättning från ett annat EES-land i tre (eller sex) månader med intyget PD U2 från ett annat EES-land.

Arbets- och försäkringsperioder som tjänats in de senaste tre kalenderåren från ett annat EES-land kan på vissa villkor ge rättigheter till arbetslöshetsersättning i Norge med intyget PD U1 från ett annat EES-land.

Har du rätt till norsk arbetslöshetsersättning?

För att ha rätt till norsk arbetslöshetsersättning måste du uppfylla ett antal kriterier. För det första måste din arbetstid ha minskats med minst 50 procent och du måste ha haft en viss minimiinkomst. Du måste också vara anmäld som arbetssökande och skicka in en redogörelse (meldekort) till NAV var 14:e dag för att kunna få arbetslöshetsersättning. I regel ska du bo och vistas i Norge, men du kan ta med intjänade rättigheter till utlandet. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Studenter och elever har i regel inte rätt till arbetslöshetsersättning.

Hur ansöker du om arbetslöshetsersättning i Norge?

Du måste först anmäla dig som arbetslös på nav.no. Därefter kan du ansöka om arbetslöshetsersättning. Det är viktigt att NAV får all dokumentation de behöver.

Om du har arbetat och varit arbetslöshetsförsäkrad i andra EES-länder kan försäkringsperioderna från dessa på vissa villkor läggas ihop. Då måste du visa upp intyg PD U1 från länderna du har arbetat i.

Om du själv är skyldig till att ha förlorat arbetet, till exempel genom att bli uppsagd, så kan du tvingas till en förlängd karenstid på 12 veckor. Du måste ändå ansöka från första arbetslösa dagen eftersom perioden räknas från den dagen du ansöker om arbetslöshetsersättning.

Hur söker du jobb utomlands med norsk arbetslöshetsersättning?

Du kan, om du uppfyller vissa villkor, få norsk arbetslöshetsersättning i upp till tre månader medan du söker jobb i ett annat EES-land. För det behöver du intyg PD U2 från NAV. PD U2 bevisar att du har beviljats att ta med norsk arbetslöshetsersättning till ett annat EES-land i upp till tre månader.

Arbetslöshetsersättning vid permittering

Om du blir permitterad från ditt jobb kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning. En permittering är inte detsamma som en uppsägning. En permittering innebär att du tillfälligt fråntas skyldigheten att komma till jobbet, medan arbetsgivaren under denna tid fråntas skyldigheten att betala dig lön. Anställningsförhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren ska dock bestå, och det förutsätts att arbetsstoppet är tillfälligt. Om det inte är tillfälligt ska den anställda sägas upp.

Permitteringen måste ha en saklig grund som beror på företaget och inte på den anställda.

För att vara berättigad till arbetslöshetsersättning vid permittering måste du uppfylla de vanliga villkoren för arbetslöshetsersättning som beskrivits ovan. Dessutom måste anledningen till att arbetsgivaren permitterar vara brist på arbete eller andra förhållanden som den inte kan påverka.

Om du blir permitterad ska du kontakta NAV så att du kan ge dem den dokumentation de behöver.

Vem ska du kontakta om du har frågor? 

Kontakta NAV om du har frågor om arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet eller permittering. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.