Opas: Muutto Islannista

Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna
Muutettaessa Islannista toiseen Pohjoismaahan on syytä pitää mielessä muutama asia. Alla on luettelo asioista, jotka on syytä muistaa. Muistathan, että luettelo ei ole tyhjentävä, ja hoidettavien asioiden määrä vaihtelee tapauskohtaisesti.

Väestörekisteriin kirjautuminen

Väestörekisteriin kirjautumisessa noudatetaan Pohjoismaiden välistä väestön rekisteröintiä koskevaa sopimusta. Kirjat siirretään ottamalla yhteyttä muuttomaan viranomaiseen, joka vastaa väestön rekisteröinnistä. Tanskassa ilmoitus tehdään kunnan Borgerservice-palvelupisteisiin, Norjassa ja Ruotsissa ilmoitus tehdään veroviranomaisille ja Suomessa ilmoitus tehdään Digi- ja väestötietovirastoon. Väestörekisteriin kirjautumisen yhteydessä saa kyseisen maan henkilötunnuksen. Islannin väestörekisteriviranomaiselle (Þjóðskrá Íslands) ei tarvitse lähettää virallista ilmoitusta toiseen Pohjoismaahan muutosta.

Maiden välillä on eroja siinä, milloin viimeistään pitää ilmoittautua muuttomaan väestörekisteriin. Määräaika vaihtelee kuudesta kahteentoista kuukauteen. 

Lähtiessäsi opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan sinun on syytä siirtää kirjat opiskelumaahan. Näin pääset maan sosiaaliturvan piiriin. Tukia maksetaan kunkin maan sääntöjen perusteella ja Pohjoismaiden välillä voi olla eroja.

Sosiaaliturva

Kun muutat Islannista toiseen Pohjoismaahan työtarkoituksessa, tulet pääsääntöisesti kohdemaan sosiaaliturvan piiriin.

Jos muutat toiseen Pohjoismaahan töihin määräajaksi, voit hakea A1-todistusta. Tällöin jatkat sosiaaliturvamaksujen maksamista Islantiin ja olet edelleen Islannin sosiaaliturvan piirissä. A1-todistuksen ottaminen mukaan muuton yhteydessä voi olla tarpeen sen varmistamiseksi, ettei päädy maksamaan sosiaaliturvamaksuja kahteen maahan. 

Jos sinulla on tarvetta sosiaalietuuksille, ota yhteyttä Islannin sosiaaliturvalaitokseen ennen muuttoa. Tämä on erityisen tärkeää, jos olet työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeellä. Eläkettä varten sinun tulee tehdä veroilmoitus Islantiin, mutta asia on paras selvittää ennen muuttoa olemalla yhteydessä Islannin sosiaaliturvalaitokseen.

Vanhempainvapaa ja lapsilisä

Islannissa lapsilisän maksamisesta vastaa veroviranomainen. Tanskassa kunta maksaa lapsilisän, ja muissa Pohjoismaissa siitä vastaa sosiaaliturvalaitos. 

Jos et asu Islannissa ympärivuotisesti, lapsilisää maksetaan lähtökohtaisesti niinä ajanjaksoina, kun oleskelet maassa. Jos kuitenkin opiskelet ulkomailla ja olet verovelvollinen Islannissa, sinulla säilyy oikeus Islannista maksettavaan lapsilisään toisessa maassa maksettavan lapsilisän tai vastaavan korvauksen ylittävältä osuudelta.

Raskaana olevien on syytä tutustua vanhempainvapaita koskeviin sääntöihin hyvissä ajoin ennen muuttopäätöstä, sillä lapsen syntymäpaikka saattaa vaikuttaa etuuksiin suuresti. Erityisesti on syytä selvittää etukäteen vanhempainvapaaseen liittyvät oikeudet Pohjoismaiden välillä muutettaessa.

Verotus

Muutto Islannista toiseen Pohjoismaahan opiskelemaan

Ulkomailla opiskelevat voivat anoa oikeutta pysyä Islannin verotuksen piirissä opiskelujen ajan. Jos oikeus myönnetään, opiskelijalla on samat oikeudet kuin Islannissa asuvalla. Tällöin tuloverotuksessa huomioidaan verovähennykset ja korvaukset, joihin opiskelijalla olisi ollut oikeus asuessaan ympärivuotisesti Islannissa. Ulkomaiset ansiot ja omaisuus ulkomailla vaikuttavat verotukseen mahdollisten kaksoisverotussopimusten sääntöjen mukaisesti. Toisesta maasta mahdollisesti saatavat lapsilisät ja vastaavat korvaukset vaikuttavat Islannista myönnettävään lapsilisään.

Oikeus pysyä Islannin verotuksen piirissä voidaan myöntää niille, jotka ovat olleet kirjoilla Islannissa viisi vuotta ennen opintojen aloittamista. Lisäksi opinnot pitää aloittaa kolmen kuukauden sisällä muutosta.

Muutto Islannista toiseen Pohjoismaahan töihin

Pohjoismaisessa Nordisk eTax -sivustossa on paljon hyödyllistä tietoa ansiotuloverotuksesta. 

Irtaimiston ja ajoneuvon muutto toiseen Pohjoismaahan

Jos aiot muuttaa irtaimistoa tai auton toiseen Pohjoismaahan, kannattaa selvittää tullisäännöt etukäteen. Ajoneuvon kirjaamismaksu voi olla korkea ja muuttokustannukset ovat usein suuret. Sen vuoksi on syytä suunnitella asia perusteellisesti ja laskea, onko ajoneuvon siirtäminen toiseen maahan kannattavaa.

Työttömyyskorvaus

Jos saat työttömyystukea, sinulla on oikeus lähteä työnhakuun Eurooppaan ja vastaanottaa samalla päivärahaa. Hankittuasi U2-todistuksen sinulla on oikeus työttömyystukeen enimmillään kolmen kuukauden ajan (tai sen ajan kuin olet oikeutettu työttömyystukeen Islannissa) hakiessasi töitä Eta-maista. U2-todistusta voit hakea työvoimaviraston (Vinnumálastofnun) toimipisteissä eri puolilla maata tai viraston verkkosivuilla.

U2-todistuksen saamisen edellytyksenä on, että olet täysin työtön, että olet saanut työttömyyspäivärahaa neljän viikon ajan yhtäjaksoisesti ennen lähtöä ja että et ole kieltäytynyt työtarjouksista.

Todistusta tulee hakea kolme viikkoa ennen lähtöä. Todistus on voimassa kolme kuukautta.

Pankkitilin avaaminen toisessa Pohjoismaassa

On hyvä ottaa yhteyttä pankkiin, jos haluat esimerkiksi sulkea jonkin tilin, ilmoittaa uuden osoitteen tai järjestellä lainoja ennen muuttoa. Voi myös olla hyödyllistä pyytää pankilta jonkinlaista suosituskirjettä, jos aiot avata tilin kohdemaan pankissa.

Säännöllinen lääkitys

Jos sinulla on krooninen sairaus, kannattaa ottaa yhteyttä lääkäriin ja pyytää lääkärintodistus tarvitsemallasi pohjoismaisella kielellä tai englanniksi. Muuton yhteydessä kannattaa myös ottaa mukaan ensimmäisten viikkojen aikana tarvittavat reseptit.

Liittymät ja sopimukset

Muistathan irtisanoa sopimukset, joita et enää tarvitse, kuten televisio ja puhelinliittymä.

Posti

Voit halutessasi tilata postin edelleenlähetyksen uuteen osoitteeseesi tai Islannissa asuvan ystävän tai sukulaisen osoitteeseen. Muistathan ilmoittaa uuden osoitteesi pankkiin ja muihin laitoksiin.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.