Opintotuki Grönlannissa

Young people in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Tällä sivulla kerrotaan opintotukimahdollisuuksista ja annetaan linkkejä lisätietoon.

Voit saada grönlantilaista opintotukea, jos tietyt ehdot täyttyvät. Ehdot ovat seuraavat:

  • Olet Tanskan kansalainen.
  • Opiskelet päätoimisesti opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa.
  • Kotikuntasi on Grönlannissa.

Jos saat opintotukea, et voi saada muita julkisia etuuksia tai opiskeluajan palkkaa.

Grönlannin julkisessa liikenteessä ei ole opiskelija-alennusta. Voit kuitenkin hakea ilmaisia matkoja ja tukea tavarakuljetuksiin. Katso lisätietoja julkishallinnon Sullissivik-sivustolta.

Lukiokoulutus (gymnasial uddannelse, GUX)

Jos olet lukio-opiskelija ja täytät tietyt vaatimukset, voit saada opintotukea. Opintotuki maksetaan kuukausittaisena opintorahana, ja sen määrä riippuu siitä, oletko yli vai alle 18-vuotias.

Alle 18-vuotiaat opiskelijat asuvat ja ruokailevat ilmaiseksi opiskelija-asuntolassa. Jos asuntolassasi ei ole ruokailumahdollisuutta, saat kuukausittaista ateriatukea.

Ammatillinen koulutus (erhvervsuddannelser, EUD)

Työnantaja maksaa yleensä opiskelijalle palkkaa oppisopimuskoulutuksen ajalta. Jos saat oppisopimuspalkkaa, et voi saada opintotukea.

Oppisopimuspalkka määräytyy yritysten ja Grönlannin ammattiliittojen välisten työehtosopimusten perusteella. Lisäksi Grönlannin itsehallintoviranomaiset myöntävät tukea harjoittelun järjestämiseen.

Korkea-asteen koulutus

Jos olet korkea-asteen opiskelija, voit tietyin edellytyksin saada opintotukea.

Kullakin korkea-asteen opiskelijalla on käytettävissään tietty määrä opintotukikuukausia. Kukin opiskelija saa korkea-asteen opintoihin kaikkiaan 82 opintotukikuukautta.

Lisäksi opiskelijat saavat automaattisesti oppimateriaalitukea kunkin lukukauden alussa.

Opintolaina

Jos opiskelet korkea-asteen tutkintoa Grönlannissa, voit hakea itsehallintoviranomaisilta opintolainaa opintotukesi täydennykseksi. Tarjolla on kaksi eri lainamuotoa:

  • lukukausilaina, jonka voi ottaa puolen vuoden välein aina lukukauden alkaessa
  • kertalaina, jonka voi ottaa kerran tutkinnon suorittamisen aikana.

Opintotuen lapsikorotus

Jos olet opiskelija ja huollettavanasi on alle 18-vuotiaita lapsia, voit hakea lisätukea lastesi elättämiseen opintojesi aikana. Opintotuen lapsikorotus maksetaan opintotuen yhteydessä kuukausittain.

Voit saada opintotuen lapsikorotusta, jos opiskelet aktiivisesti, saat opintoihisi opintotukea ja sinulla on lapsen tai adoptiolapsen elatusvelvollisuus. Jos et ryhdy nostamaan opintotukea, et voi saada myöskään opintotuen lapsikorotusta.

Voit hakea opintotuen lapsikorotusta Sullissivik-sivustolla.

Jos olet Pohjoismaan kansalainen ja tulet opiskelemaan Grönlantiin

Jos olet jonkin toisen Pohjoismaan kansalainen tai et jostain muusta syystä täytä Grönlannin opintotuen saamisen ehtoja, voit hakea poikkeuslupaa. Lupa voidaan myöntää esimerkiksi, jos pystyt dokumentoimaan, että sinulla on erityinen kytkös Grönlantiin.

Voit saada opintotukea, vaikka et olisi työskennellyt Grönlannissa.

Rahastot ja apurahat

Opiskelija voi hakea apurahaa useista eri rahastoista, jotka myöntävät stipendejä tai tukea matkoihin, oppimateriaalihankintoihin ja muihin tarkoituksiin.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.