Uddannelsesstøtte i Grønland

Young people in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du læse om mulighederne for uddannelsesstøtte, samt hvor du kan henvende dig for at få mere information.

For at modtage uddannelsesstøtte i Grønland skal du leve op til en række betingelser. Du skal:

  • Være dansk statsborger
  • Være studieaktiv på en godkendt uddannelse
  • Have fast bopæl i Grønland

Du kan ikke modtage andre offentlige ydelser eller uddannelsesløn, mens du får uddannelsesstøtte.

Der er ikke rabat på offentlig transport som studerende i Grønland. Til gengæld har du mulighed for at søge om frirejser og støtte til godstransport. På Sullissivik (borgerservice) kan du læse mere om dine muligheder.

Gymnasieuddannelser - GUX

Går du på en gymnasial uddannelse og lever op til kravene, kan du få uddannelsesstøtte. Den udbetales som et månedligt stipendium, og størrelsen på beløbet bestemmes af, om du er over eller under 18 år.

Er du under 18 år og bor på kollegium, er kost og logi gratis. Hvis du bor på et kollegium uden bespisning, modtager du i stedet et månedligt kosttilskud.

Erhvervsuddannelser - EUD

Som elev på en erhvervsuddannelse får du som regel lærlingeløn fra dit praktiksted. Du kan ikke få uddannelsesstøtte, mens du får lærlingeløn.

Din lærlingeløn bestemmes af overenskomstaftaler mellem virksomheder og fagforeninger i Grønland. Derudover giver Selvstyret et tilskud til praktikpladsen.

Videregående uddannelser

Som studerende på en videregående uddannelse kan du modtage uddannelsesstøtte, hvis du lever op til kravene.

Uddannelsesstøtte på videregående uddannelser uddeles efter et klippekortsystem, hvor den enkelte studerende har et antal klip til rådighed til videregående studier. Hver studerende har 82 klip, hvilket vil sige 82 måneders uddannelsesstøtte.

Ud over uddannelsesstøtte udbetales der automatisk et bogtilskud ved hver semesterstart.

Studielån

Er du studerende på en videregående uddannelse i Grønland, kan du søge om et studielån fra Selvstyret som supplement til din uddannelsesstøtte. Der findes to typer af lån:

  • Semesterlån, som kan optages hvert halve år i forbindelse med semesterstart
  • Engangslån, som kan optages én gang i løbet af din uddannelse.

Børnetillæg under uddannelse

Er du studerende med et eller flere børn under 18 år, kan du søge om ekstra økonomisk støtte, så du kan forsørge dit barn, mens du studerer. Børnetillægget udbetales sammen med din uddannelsesstøtte hver måned.

For at modtage børnetillæg skal du have forsørgelsespligten over dit barn eller adoptivbarn, samt være studieaktiv med uddannelsesstøtte. Fravælger du uddannelsesstøtte, kan du heller ikke få børnetillæg.

Du kan søge om børnetillægget på Sullissivik.

Hvis du er nordisk borger, der skal studere i Grønland

Hvis du er nordisk statsborger eller på anden måde ikke lever op til kravene for uddannelsesstøtte, har du mulighed for at søge dispensation. Det kan for eksempel være, hvis du kan dokumentere, at du har en særlig tilknytning til Grønland.

Der er ikke krav om, at du skal have arbejdet i Grønland, før du kan få uddannelsesstøtte.

Fonde og legater

Som studerende kan du søge støtte hos flere fonde, der tilbyder legater eller støtte til rejser, bogkøb og andet.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.