Päivähoito Grönlannissa

Children in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Tällä sivulla kerrotaan Grönlannin päivähoitojärjestelmästä ja päiväkodeista.

Valtaosa Grönlannin päiväkodeista on kunnallisia päiväkoteja. Ota yhteyttä omaan kuntaasi ja kysy lisätietoja päivähoitopalveluista ja -maksuista sekä päivähoitopaikan hakemisesta ja irtisanomisesta.

Päiväkodit

Grönlannissa voit saada alle kouluikäisen lapsesi hoitoon työpäivän ajaksi. Tarjolla on erilaisia päivähoitomuotoja:

  • 0–2-vuotiaiden lasten päiväkoti (vuggestue)
  • 0–6-vuotiaiden lasten perhepäivähoito (dagpleje)
  • 3–6-vuotiaiden lasten julkiset ja yksityiset päiväkodit (børnehave)
  • 0–6-vuotiaiden lasten avoin päiväkoti (legestue)
  • 0–6-vuotiaille lapsille suunnatut perhepäivähoitokeskukset (dagplejecenter).

Päivähoitotarjonta riippuu lapsen iästä ja perheen asuinpaikasta. Kaikilla paikkakunnilla ei ole kaikkia edellä lueteltuja palveluja. Katso lisätietoja Grönlannin julkishallinnon Sullissivik-portaalista tai käänny kuntalaisten palvelupisteen tai kylätoimiston puoleen.

Päivähoitopaikan hakeminen ja irtisanominen

Voit hakea lapsellesi päiväkotipaikkaa ja ilmoittaa lapsen päivähoitojonoon joko Sullissivik-portaalissa, kunnan paikallisessa palvelupisteessä tai kylätoimistossa. Toimi samoin, jos haluat irtisanoa päivähoitopaikan.

Lapsen voi tietyissä tilanteissa ilmoittaa päivähoitojonoon jo ennen Grönlantiin muuttoa. Kuntien välillä on eroja siinä, miten hyvissä ajoin päivähoitopaikkaa voi hakea. Tutustu oman kuntasi sääntöihin Sullissivik-portaalissa.

Vanhemmat voivat esittää toiveita päivähoitopaikasta ja aloitusajankohdasta. Toiveita ei kuitenkaan välttämättä pystytä täyttämään. Jos lapsi saa paikan jossain muussa kuin toivomassasi päiväkodissa, voit joissakin kunnissa hakea päiväkotipaikan vaihtamista jonkun toisen vaihtoa toivovan kanssa.

Kun lapsesi on saanut paikan pienten lasten päiväkodista (vuggestue) tai perhepäivähoidosta, hänelle tarjotaan automaattisesti paikkaa isojen lasten päiväkodissa (børnehave) hänen ollessaan riittävän vanha siirtymään sinne. Sekä isompien että pienempien lasten päiväkotipaikkoja voi joutua odottamaan. Joissakin kaupungeissa päivähoitopaikan saaminen voi kestää jopa vuoden.

Kunnallisten päiväkotien lisäksi Nuukissa on muutamia yksityisiä päiväkoteja. Sekä julkisten että yksityisten päiväkotien jonotuslistat ovat pitkät, joten lapselle kannattaa hakea paikkaa sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta.

Voit hakea lapsellesi yksityistä päiväkotipaikkaa heti, kun alat suunnitella muuttoa Grönlantiin. Katso lisätietoja päiväkotien verkkosivuilta.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidolla tarkoitetaan lapsen hoitoa perhepäivähoitajan yksityiskodissa. Hoitopaikassa on korkeintaan neljä (toisinaan korkeintaan viisi) 0–6-vuotiasta lasta. Perhepäivähoito on osa kunnallista päivähoitotarjontaa samalla tavoin kuin päiväkoditkin. Perhepäivähoitajan on siten noudatettava samoja sääntöjä ja vaatimuksia kuin päiväkotien.

Päivähoitomaksut

Kunnat päättävät päivähoidon asiakasmaksuista. Maksun suuruuteen vaikuttavat toisaalta perheen tulot, toisaalta se, montako kunnallisessa päivähoidossa olevaa lasta perheessä on.

Jos perheen tilanne muuttuu esimerkiksi avioeron, uuden työpaikan tai opintojen alkamisen vuoksi, päivähoitomaksua tarkistetaan. Vanhemmilla on velvollisuus ilmoittaa kunnalle muutoksista.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.