Barnepass på Grønland

Children in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du lese mer om barnepass og daginstitusjoner på Grønland.

På Grønland er daginstitusjoner hovedsakelig et kommunalt anliggende. Du må derfor henvende deg til kommunen for å høre om daginstitusjonstilbud, inn- og utmelding av barnet ditt samt hvordan du betaler for institusjonsplass.

Daginstitusjoner

På Grønland har du mulighet for å få passet barn under skolealder på dagtid. Det finnes forskjellige former for dagtilbud:

  • Vuggestue for barn 0–2 år
  • Dagpleie for barn 0–6 år
  • Barnehage (offentlig og privat) for barn 3–6 år
  • Lekestue for barn 0–6 år
  • Dagpleiesenter i bygder for barn 0–6 år

De ulike tilbudene avhenger av barnets alder og hvor du bor. Alle tilbud er ikke tilgjengelige i alle byer og bygder. Finn mer informasjon på borgerservice (Sullissivik) eller på det lokale borgerservicesenteret eller bygdekontoret.

Søknad til og utmelding fra daginstitusjon

Hvis du vil søke plass for barnet ditt på en daginstitusjon eller stå på venteliste, kan du ordne det online på borgerservice eller på det lokale borgerservicesenteret eller bygdekontoret. Det samme gjelder hvis du vil si opp plassen.

I noen tilfeller har du mulighet til å søke plass før du flytter til Grønland. Det varierer hvor tidlig du kan søke fra kommune til kommune, så sjekk de lokale reglene på Sullissivik (borgerservice).

Som forelder kan du komme med ønske om hvilken institusjon barnet skal gå i, og når det skal begynne. Du kan imidlertid ikke være sikker på å få ønsket oppfylt. Hvis du får tildelt plass på en annen institusjon enn den du ønsker, har du i noen kommuner mulighet for å søke om å bytte plass med andre.

Når barnet er meldt til vuggestue eller dagpleie, vil du automatisk få tilbudt en barnehageplass når barnet er gammelt nok til å begynne i barnehage. Vær oppmerksom på at det kan være ventetid på en daginstitusjonsplass.

Hvis barnet allerede går i vuggestue eller dagpleie, får du automatisk tilbudt en barnehageplass når barnet er gammelt nok til å begynne i barnehage. Det kan være ventetid på både vuggestue- og barnehageplasser. I noen byer kan ventetiden være opp til et år.

I tillegg til de kommunale institusjonene finnes det enkelte private daginstitusjoner i Nuuk. Det kan være en god idé å søke plass både i offentlige og private daginstitusjoner, da ventetiden er lang begge steder.

Du kan søke om plass ved private daginstitusjoner så snart du har planer om å flytte til Grønland. Se de enkelte institusjonenes hjemmesider for mer informasjon.

Dagpleie

Velger du dagpleie til pass av barnet, blir barnet passet av en dagpleier i et privat hjem. Dagpleierne har opptil fire barn (i noen tilfeller fem) i alderen 0–6 år. Dagpleien hører inn under kommunens dagtilbud på samme måte som vuggestuer og barnehager. Dagpleieren skal derfor følge samme krav og regler som i institusjonene.

Takster

Det er kommunen som fastsetter prisen for barnepass før skolealder. Prisen avhenger dels av familiens inntekt og dels av hvor mange barn i familien som går i institusjon i kommunen.

Hvis familiens situasjon endrer seg, f.eks. ved skilsmisse, ny jobb eller utdanningsstart, vil prisen på barnets daginstitusjonsplass også endre seg. Du har plikt til å henvende deg til kommunen hvis situasjonen din endrer seg.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.