Børnepasning i Grønland

Children in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du læse mere om børnepasning og daginstitutioner i Grønland.

I Grønland er daginstitutioner hovedsageligt et kommunalt anliggende. Du skal derfor henvende dig til kommunen for at høre om daginstitutionstilbud, ind- og udmeldelse af dit barn samt hvordan du betaler for institutionsplads.

Daginstitutioner

I Grønland har du mulighed for at få passet dit førskolebarn i dagtimerne. Der findes forskellige former for førskolepasning:

  • Vuggestue for børn 0-2 år
  • Dagpleje for børn 0-6 år
  • Børnehave (offentlig og privat) for børn 3-6 år
  • Legestue for børn 0-6 år
  • Dagplejecenter i bygder for børn 0-6 år

De forskellige tilbud afhænger af dit barns alder og den by, du bor i. Alle tilbud er ikke tilgængelige i alle byer og bygder. Find mere information på borgerservice (Sullissivik) eller på det lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Indmeldelse og udmeldelse af daginstitution

Hvis du vil skrive dit barn op til en daginstitutionsplads eller på venteliste, kan du gøre det online på borgerservice eller på det lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. Det samme gælder, hvis du vil melde dit barn ud af dagsinstitution.

Du har i nogle tilfælde mulighed for at skrive barnet op, før du flytter til Grønland. Det varierer, hvor tidligt du kan skrive barnet op fra kommune til kommune, så tjek de lokale regler på Sullissivik (borgerservice).

Du kan som forælder afgive ønske om, hvilken institution dit barn skal i, og hvornår det skal starte. Du kan dog ikke være sikker på at få ønsket opfyldt. Hvis du får tildelt en plads i en anden institution, end den du ønsker, har du i nogle kommuner mulighed for at ansøge om at bytte plads med andre.

Når dit barn er tilmeldt vuggestue eller dagpleje, vil du automatisk få tilbudt en børnehaveplads, når dit barn bliver gammel nok til at komme i børnehave. Vær opmærksom på, at der kan være ventetid på en daginstitutionsplads.

Hvis dit barn allerede går i vuggestue eller dagpleje, får du automatisk tilbudt en børnehaveplads, når barnet er gammelt nok til at gå i børnehave. Der kan være ventetid på både vuggestue- og børnehavepladser. I nogle byer kan ventetiden være op til et år.

Ud over de kommunale institutioner findes enkelte private daginstitutioner i Nuuk. Det kan være en god ide at skrive sine børn op til både offentlige og private daginstitutioner, da ventetiden er lang begge steder.

Du kan skrive dit barn op til private daginstitutioner, så snart du har planer om at flytte til Grønland. Se de enkelte institutioners hjemmesider for mere information.

Dagpleje

Vælger du dagpleje til pasning af dit barn, passes barnet af en dagplejer i privat hjem. Dagplejerne har op til fire børn (i nogle tilfælde fem) i alderen 0-6 år. Dagplejen hører under kommunens dagtilbud på samme måde som vuggestuer og børnehaver. Dagplejeren skal derfor følge de samme krav og regler som i institutionerne.

Takster

Det er kommunen, der fastsætter prisen for førskolepasning. Prisen afhænger dels af familiens indkomst og dels af, hvor mange børn i familien, som går i institution i kommunen.

Ændrer familiens situation sig, f.eks. ved skilsmisse, nyt arbejde eller uddannelsesstart, vil prisen på barnets daginstitutionsplads også ændre sig. Du har pligt til at henvende dig til kommunen, hvis din situation ændrer sig.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.