Barnomsorg i Grönland

Children in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Här kan du läsa om barnomsorg och förskolor i Grönland.

I Grönland är förskolorna (daginstitutioner) huvudsakligen kommunala. Därför bör du kontakta kommunen för att fråga om utbudet av förskolor, anmälan och avanmälan av ditt barn samt hur du betalar för förskoleplats.

Förskolor

I Grönland kan du ha ditt barn på förskola på dagtid. Det finns olika typer av förskolor:

  • vuggestue för barn 0–2 år
  • dagpleje (dagbarnvård) för barn 0–6 år
  • børnehave (offentlig och privat) för barn 3–6 år
  • legestue för barn 0–6 år
  • dagplejecenter i bygder för barn 0–6 år.

Förskoleutbudet är beroende av barnets ålder och staden du bor i. Alla typer av förskolor är inte tillgängliga i alla städer och bygder. Mer information hittar du på medborgarservicen Sullissivik eller på det lokala medborgarservicecentret (borgerservicecenter) eller bygdekontoret.

Anmälan till och avanmälan från förskola

Om du vill anmäla ditt barn till förskola eller ställa ditt barn i kö till förskola kan du göra det online på Sullissivik eller på det lokala medborgarservicecentret eller bygdekontoret. Detsamma gäller om ditt barn ska sluta på en förskola.

I vissa fall kan du anmäla barnet innan du flyttar till Grönland. Det varierar från kommun till kommun hur tidigt du kan anmäla ditt barn, så ta reda på de lokala reglerna på Sullissivik.

Som förälder kan du ha önskemål om vilken förskola ditt barn ska gå i och när barnet ska börja. Men du kan inte vara säker på att få önskan uppfylld. Om ditt barn tilldelas en plats i en annan förskola än den du önskar har du i vissa kommuner möjlighet att ansöka om att byta plats med andra.

När ditt barn är anmält till en förskola för minde barn, vuggestue eller dagpleje, kommer du automatiskt att erbjudas en plats på en förskola för större barn, børnehaven, när barnet har uppnått den åldern. Observera att det kan vara kö till en förskoleplats.

Om ditt barn redan går på en förskola för minde barn, vuggestue eller dagpleje, blir du automatiskt erbjuden en plats på en förskola för större barn, børnehaven, när barnet har uppnått den åldern. Det kan vara kö till en förskoleplats, både på vuggestue och børnehave. I vissa städer kan kötiden vara upp till ett år.

Förutom de kommunala förskolorna finns det några privata förskolor i Nuuk. Det kan löna sig att anmäla sina barn till både offentliga och privata förskolor eftersom kötiden till båda är lång.

Du kan anmäla ditt barn till privata förskolor så fort du planerar att flytta till Grönland. Se förskolornas webbplatser för mer information.

Dagbarnvård

Om du väljer dagbarnvård (dagpleje) för ditt barn tas barnet omhand av en dagbarnvårdare i sitt hem. Dagbarnvårdarna har upp till fyra barn (ibland fem) i åldrarna 0–6 år. Dagbarnvård är en del av kommunens utbud på samma sätt som förskolorna för mindre barn, vuggestuer och børnehaver. Dagbarnvårdaren omfattas därför av samma krav och regler som förskolorna.

Priser

Det är kommunen som sätter priset för förskolan. Priset beror dels på familjens inkomster, dels på hur många barn i familjen som går på förskola i kommunen.

Om familjens situation förändras, till exempel genom skilsmässa, nytt arbete eller studiestart, ändras också priset för förskolan. Du har en skyldighet att kontakta kommunen om din situation förändras.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.