Perusopetus Grönlannissa

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Tämä sivu käsittelee Grönlannin peruskoulua.

Grönlannissa on kymmenvuotinen oppivelvollisuus. Kaikkien 6–16-vuotiaiden lasten kuuluu siis saada perusopetusta kymmenen vuoden ajan. Peruskoulu on maksuton kaikille Grönlannissa asuville. Peruskoulun päätteeksi oppilaat osallistuvat päättökokeeseen ja saavat arvosanat, joiden perusteella he voivat hakea toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisuus

Grönlannissa on oppivelvollisuus mutta ei koulupakkoa. Vanhemmilla on siis velvollisuus huolehtia siitä, että lapsi alkaa saada perusopetusta 1. elokuuta sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi vuotta. Lasten tulee saada perusopetusta kymmenen vuoden ajan, mutta vanhemmat päättävät itse, käykö lapsi koulussa vai onko hän kotiopetuksessa.

Grönlanti on pinta-alaltaan suuri, ja kylien ja kaupunkien välimatkat ovat pitkät. Esimerkiksi lammaskarjan kasvattajat saattavat asua niin pitkän matkan päässä lähimmästä peruskoulusta, että vanhemmat palkkaavat perheeseen mieluummin kotiopettajan. Kotiopetuksen järjestämiseen tarvitaan kunnanvaltuuston lupa, ja kunta valvoo opetuksen etenemistä.

Peruskoulu

Grönlannin kaikissa kylissä ja kaupungeissa on maksuttomia peruskouluja. Kaikissa kouluissa ei kuitenkaan voi suorittaa koko peruskoulua (katso kyläkouluja käsittelevä kappale).

Peruskoulu jakautuu kolmeen asteeseen:

  • nuorimmille oppilaille suunnattu kolmivuotinen aste, 1.–3. luokka
  • toiseksi vanhimmille oppilaille suunnattu nelivuotinen aste, 4.–7. luokka
  • vanhimmille oppilaille suunnattu kolmivuotinen aste, 8.–10. luokka.

Alimman ja keskimmäisen asteen päättyessä oppilaat osallistuvat kokeisiin, joilla selvitetään, ovatko oppilaat sisäistäneet koko oppimäärän ja onko opettajien tarpeen mukauttaa opetustaan. Ylimmän peruskouluasteen päätteeksi oppilaat osallistuvat päättökokeisiin ja arviointiin, minkä jälkeen he saavat peruskoulun päättötodistuksen. Peruskoulun jälkeisten koulutusvalintojen kannalta voi olla ratkaisevan tärkeää, miten oppilas suoriutuu peruskoulun päättöarvioinnista. 

Peruskoulun päättöarviointi koostuu seuraavista osa-alueista:

  • opettajan arvio oppilaan tiedoista ja taidoista kussakin oppiaineessa
  • oppilaan oma arvio
  • grönlannin, tanskan, englannin ja matematiikan koe
  • projektitehtävän esittely.

Peruskoulun kymmenennen luokan voi käydä myös sisäoppilaitoksessa (efterskole) joko Grönlannissa tai Tanskassa. Oppilas voi poikkeustapauksessa lopettaa koulunkäynnin peruskoulun yhdeksänteen luokkaan, mikäli oppilaan vanhemmat anovat siihen lupaa. Tämä on kuitenkin harvinaista. Useimmat grönlantilaiset käyvät peruskoulun kymmenennen luokan.

Kyläkoulut

Haja-asutusalueilla ja monissa pienissä kylissä perusopetusta tarjotaan vain 1.–7.-luokkalaisille. Lapset joutuvat tällöin käymään peruskoulun loppuun jossain isommassa kaupungissa.

Koulu tarjoaa muualta tuleville oppilaille majoituksen oppilasasuntolassa. Asuntolan henkilökunta huolehtii ulkopaikkakuntalaisista oppilaista. Oppilasasuntolassa asuminen on maksutonta ja sisältää täysihoidon.

Yksityiskoulut

Useimmat Grönlannin peruskoulut ovat kunnallisia kouluja. Pääkaupungissa Nuukissa on kuitenkin vanhempien ylläpitämä yksityinen peruskoulu.

Sisäoppilaitokset (efterskole, fagskole)

14–18-vuotiaat nuoret voivat halutessaan käydä yhden tai useamman peruskoulun ylimmän luokan sisäoppilaitoksessa. Sisäoppilaitoksia kutsutaan tanskaksi nimellä efterskole, ja oppilaat asuvat, ruokailevat ja saavat opetusta koulun tiloissa. Sisäoppilaitoksessa opiskelusta peritään maksu.

Grönlannin efterskole-tyyppiset sisäoppilaitokset sijaitsevat Maniitsoqissa ja Qasigiannguitissa.

Tanskan ja Pohjoismaiden sisäoppilaitokset

Monet grönlantilaisnuoret tulevat vuodeksi tai kahdeksi sisäoppilaitokseen Tanskaan. Vanhemmat voivat tällöin hakea tukea nuoren sisäoppilaitosmaksuihin.

Sisäoppilaitokseen tulevalle nuorelle nimetään Tanskassa kontaktiperhe, joka tukee nuorta hänen oman perheensä tavoin. Kontaktiperheen velvollisuutena on muun muassa osallistua lukuvuoden avajaisiin nuoren ensimmäisenä koulupäivänä, käydä vanhempainilloissa ja ottaa nuori luokseen asumaan lomien ajaksi ja sairauden sattuessa.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.