Grundskole i Grønland

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland
Fotograf
Mats Bjerde
Her kan du læse om den grønlandske grundskole.

I Grønland er der ti års undervisningspligt. Derfor skal alle børn mellem 6 og 16 år modtage undervisning i ti år. Den grønlandske folkeskole er gratis for alle, der bor i landet. Folkeskolen afsluttes med en prøve samt evaluering, der er adgangsgivende til ungdomsuddannelser.

Undervisningspligt

I Grønland er der ikke skolepligt, men derimod undervisningspligt. Det betyder, at forældre har pligt til at sørge for, at deres børn fra 1. august det år, de fylder seks år, får undervisning. Børnene skal modtage ti års undervisning, men forældrene bestemmer selv, om det foregår i folkeskolen eller som hjemmeundervisning.

Grønland er et stort land, og der er langt mellem byer og bygder. Der kan være tilfælde, hvor familier bor så langt væk fra nærmeste skole – eksempelvis forældre, der arbejder som fåreholdere – at de i stedet vælger at ansætte en person, der kan varetage undervisning i hjemmet. Selvom undervisningen foregår i hjemmet, skal det stadig godkendes af kommunalbestyrelsen, der også holder løbende øje med hjemmeundervisningen.

Folkeskolen

Der findes gratis folkeskoler i alle byer og bygder i Grønland, det er dog ikke alle skoler, der tilbyder undervisning gennem hele skoleforløbet (se afsnit om bygdeskoler).

Folkeskolen er delt op i tre trin:

  • Yngstetrinnet: Et 3-årigt trin for de yngste børn, 1.-3. klasse
  • Mellemtrinnet: Et 4-årigt trin for de mellemste børn, 4.-7. klasse
  • Ældstetrinnet: Et 3-årigt trin for de ældste børn, 8.-10. klasse

Efter både yngste og mellemste trin skal alle børn testes, for at se om de har lært det, de skal, og for at lærerne kan tilpasse deres undervisning. Efter ældstetrinnet er der afsluttende prøver og en evaluering, og derefter får eleven et afgangsbevis. Det kan blive afgørende for videre ungdomsuddannelse, hvilke resultater eleven opnår ved den afsluttende evaluering efter 10. klasse. 

Den afsluttende evaluering består af:

  • Vidnesbyrd og standpunktskarakterer
  • Elevens egen vurdering
  • Prøver i grønlandsk, dansk, engelsk og matematik
  • Fremlæggelse af en projektopgave

Det er også muligt at tage 10. klasse på efterskole i Grønland eller Danmark. Elever kan i sjældne tilfælde gå ud af skolen efter ni år, hvis forældrene anmoder om det. Det er der kun få elever, der gør. De fleste elever i Grønland afslutter folkeskolen efter 10. klasse.

Bygdeskoler

På mange mindre bosteder og i bygder tilbyder folkeskolen kun undervisning op til ældstetrinnet. Derfor skal børnene rejse til større byer for at færdiggøre deres skolegang, typisk efter 7. klasse.

De børn, der er nødt til at flytte fra familien for at færdiggøre skolen, bliver indkvarteret på et elevhjem, der hører til den skole, de skal gå på. På elevhjemmet er der voksne, der har ansvaret for at passe på børnene, mens de bor der. Det er gratis at bo på elevhjemmene, som er med fuld forplejning.

Friskoler

Langt de fleste grundskoler i Grønland er kommunale folkeskoler. Der findes dog en privat, forældredrevet friskole i Nuuk.

Efterskoler og fagskoler

En efterskole er en mulighed for elever mellem 14 og 18 år, hvor de kan tage et eller flere af grundskolens sidste år. En efterskole er en kostskole, og de unge bor, spiser og modtager undervisning på skolen. Det er ikke gratis at gå på efterskole.

I Grønland findes der efterskoler i Maniitsoq og Qasigiannguit.

Efterskole i Danmark og Norden

Mange grønlandske unge vælger at rejse til Danmark for at tage et eller to år på efterskole. I de tilfælde er det muligt for forældrene at søge om støtte til barnets efterskoleophold.

Under opholdet i Danmark skal eleverne have en kontaktfamilie, der kan støtte den unge på samme måde, som den unges egen familie ville gøre. Kontaktfamilien forpligter sig til deltagelse i første skoledag, forældremøder, at være værtsfamilie under ferie og sygdom, m.m.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.