Tietoa ympäristöpalkinnosta

Miljøpris 2022 tyr
Valokuvaaja
Scanpix.dk
Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon tavoitteena on lisätä tietämystä Pohjoismaiden ympäristötyöstä. Palkinto on jaettu vuodesta 1995 lähtien Pohjoismaiden neuvoston muiden palkintojen rinnalla.

Ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen luonto- ja ympäristötyöhön.

Kolmivaiheinen prosessi

Ympäristöpalkinnon saajan valintaa edeltää kolmivaiheinen prosessi.

  • Ensin kuka tahansa voi ehdottaa palkinnonsaajaa
  • Sen jälkeen kansalliset palkintolautakunnat valitsevat ehdotusten pohjalta omat ehdokkaansa (yksi tai kaksi) loppukilpailuun
  • Lopuksi pohjoismainen palkintolautakunta kokoontuu valitsemaan palkinnonsaajan

Kansalliset palkintolautakunnat ja pohjoismainen palkintolautakunta

Päätöksen siitä, kuka loppukilpailuun menneistä saa palkinnon, tekee pohjoismainen palkintolautakunta, jossa on 13 jäsentä: kaksi kustakin Pohjoismaasta ja yksi Ahvenanmaalta, Färsaarilta sekä Grönlannista. Nämä jäsenet varajäsenineen muodostavat kunkin Pohjoismaan sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kansalliset palkintolautakunnat.

Palkinto luovutetaan yhdessä Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuus-, lasten- ja nuortenkirjallisuus-, musiikki- ja elokuvapalkinnon kanssa palkinnonjakotilaisuudessa, joka pidetään neuvoston jokasyksyisen istunnon yhteydessä.

Palkinto ja hallinnointi

Ympäristöpalkinto on samansuuruinen kuin neuvoston muutkin palkinnot, eli 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 300 euroa). Palkintoa hallinnoi Reykjavikin Pohjolan-talo.

Aikaisemmat palkinnonsaajat

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon aiemmista saajista voidaan mainita tanskalainen ruokahävikin vastustaja Selina Juul, norjalainen ympäristöjärjestö Bellona, grönlantilainen ympäristöjärjestö Inuit Circumpolar Conference, Ahvenanmaan Agenda 21 -toimisto, färsaarelainen ympäristöaktivisti Bogi Hansen, Tanskan Albertslundin kunta, kolme pohjoismaista pankkia ja Scandic-hotelliketju.