Om miljøprisen

Under Folkemødet på Bornholm fik vi chancen for at tale med Selina Juul, den tidligere vinder som har stiftet Stop Spild Af Mad, om hvad det indebar for hende at vinde Nordisk Råds miljøpris.

Nordisk råds miljøpris ble opprettet for å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Siden 1995 er prisen blitt delt ut sammen med de andre prisene fra Nordisk råd.

Miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, et foretak eller en person, som på forbilledlig vis har lykkes med å integrere respekten for miljø i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet.

Prisvinnere utpekes i tre trinn

De som mottar miljøprisen utpekes i en prosess som består av tre trinn:

  • Alle kan sende inn forslag til kandidater
  • De nasjonale bedømmelseskomiteene nominerer sine kandidater (2 eller 1) til finalen
  • Bedømmelseskomiteen møtes og velger en vinner

Nasjonale komiteer foreslår finalister

Beslutningen om hvem av dem som har gått videre til trinn to – finalen – og som skal få prisen, tas av en nordisk bedømningskomité som består av 13 personer, to fra hvert av de nordiske landene og én fra hvert av de selvstyrte områdene. Det er disse medlemmene fra landene og de selvstyrte områdene som sammen med sine respektive varamedlemmer utgjør den nasjonale komiteen i det respektive landet eller området.

Prisen deles som regel ut sammen med de andre nordiske prisene i litteratur, musikk og film under Nordisk råds årlige møte, sesjonen, på høsten ved en spesiell seremoni.

Prisutdeling under sesjonen

Miljøprisen, i likhet med prisene i litteratur, musikk og film er på 300 000 danske kroner (ca 40 300 euro) og administreres av Nordens hus i Reykjavik.

Tidligere prisvinnere

Blant tidligere mottakere av Nordisk råds miljøpris finner vi, Selina Juul for sitt arbeid for i kampen mot matsvinn, den kjente norske miljøorganisasjonen Bellona, den grønlandske miljøorganisasjonen Inuit Circumpolar Conference, Ålands Agenda 21 kontor, miljøkjempen Bogi Hansen fra Færøyene, Albertslunds kommune i Danmark, tre nordiske banker og Scandic hotellene.