Om miljöpriset

Under Folkemødet på Bornholm fik vi chancen for at tale med Selina Juul, den tidligere vinder som har stiftet Stop Spild Af Mad, om hvad det indebar for hende at vinde Nordisk Råds miljøpris.

Nordiska rådets miljöpris inrättades för att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Sedan 1995 har priset delats ut tillsammans med de övriga priserna från Nordiska rådet.

Miljöpriset ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller gärning eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön.

Pristagarna utses i tre steg

Mottagarna av miljöpriset utses i en process som består av tre steg:

  • Alla kan skicka in förslag på kandidater
  • De nationella bedömningskommittéerna nominerar sina kandidater (2 eller 1) till finalen
  • Bedömningskommittén sammanträder och väljer en vinnare

Nationella kommittéer föreslår finalister

Beslutet om vem av dem som går vidare till nästa steg – finalen – och vem som får priset fattas av en nordisk bedömningskommitté som består av 13 personer: Två från varje nordiskt land och en från vart och ett av de självstyrande områdena. Det är de medlemmarna från länderna och de självstyrande områdena som tillsammans med sina respektive valda medlemmar utgör den nationella kommittén i det respektive landet eller området.

Priset delas i regel ut tillsammans med de övriga nordiska priserna i litteratur, musik och film under Nordiska rådets årliga möte, sessionen, på hösten vid en särskild ceremoni.

Prisutdelning under sessionen

Miljöpriset är, liksom priserna i litteratur, musik och film, på 300 000 danska kronor (cirka 40 300 euro) och administreras av Nordens Hus i Reykjavik.

Tidigare pristagare

Bland de tidigare mottagarna av Nordiska rådets miljöpris hittar vi Selina Juul för hennes arbete i kampen mot matsvinn, den kända norska miljöorganisationen Bellona, den grönländska miljöorganisationen Inuit Circumpolar Conference, Ålands Agenda 21-kontor, miljökämpen Bogi Hansen från Färöarna, Albertslunds kommun i Danmark, tre nordiska banker och Scandic-hotellen.