Kannatusta uudelle pohjoismaiselle tv-palkinnolle

04.04.17 | Uutinen
Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan poliitikot tukevat ehdotusta uudesta pohjoismaisesta televisiopalkinnosta, jolla voitaisiin antaa tunnustusta tv-sarjojen myönteisestä vaikutuksesta pohjoismaisten naapurikielten ymmärtämiseen.

Televisiopalkinto

Pohjoismaisia poliitikkoja huolettaa kuitenkin se, että jos Pohjoismaiden neuvosto perustaisi taas uuden palkinnon, se vähentäisi nykyisten palkintojen painoarvoa. Tämän vuoksi he ehdottavat televisiopalkinnon yhdistämistä joko Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoon tai Norjassa järjestettävän Nordiske seriedager -televisiofestivaalin palkintoihin, jotka jaetaan seuraavan kerran 28.–29. syyskuuta.

Opiskelijaliikkuvuus

Pohjoismaiset poliitikot keskustelivat myös Nuorten Pohjoismaiden neuvoston tekemästä ehdotuksesta, joka koskee Pohjoismaiden välisen opiskelijaliikkuvuuden lisäämistä yhteisen hakuportaalin avulla. Poliitikot selvittävät nyt, tulisiko Pohjoismaiden opetusministereille suositella opiskelijaliikkuvuutta vahvistavan toimintasuunnitelman laatimista.

Vapaata demokraattista keskustelua 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan poliitikot pohtivat niin ikään Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnon pääaihetta ”Pohjoismaat ja USA – yhteistyön uudet edellytykset”. Heidän mukaansa on tärkeää vahvistaa ja ylläpitää koulutusjärjestelmää, joka tarjoaa lapsille ja nuorille valmiudet mediakriittisyyteen. Lopuksi poliitikot korostivat Pohjoismaiden julkisen palvelun yhtiöiden keskeisyyttä. Niiden tulisi jatkossakin huolehtia puolueettomasta ja neutraalista mediatarjonnasta, joka on vapaan ja demokraattisen keskustelun edellytys.