Opbakning til ny nordisk tv-pris

04.04.17 | Nyhed
Politikerne i Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordisk Råd støtter idéen bag en ny nordisk tv-pris, for at påskønne tv-seriers positive betydning for nordisk nabosprogsforståelse.

Tv-pris

De nordiske politikere er imidlertid bekymrede for at devaluere Nordisk Råds priser med endnu en pris. Derfor foreslår de, at en tv-pris enten slås sammen med Nordisk Råds filmpris eller Nordiske seriedager Awards, som skal deles ud for første gang i forbindelse med konferencen Nordiske seriedage 28-29. september i Norge.

Studentermobilitet

De nordiske politikere diskuterede også et forslag fra Ungdommens Nordiske Råd om at styrke studentermobiliteten mellem de nordiske lande gennem en fælles ansøgningsportal. Politikerne vil undersøge muligheden for, at anbefale de nordiske undervisningsministre at lave en handlingsplan, der skal styrke studentermobiliteten i Norden.

Fri demokratisk debat 

I forhold til hovedtemaet for Nordisk Råds temasession "Norden og USA" så understregede de nordiske politikere i Udvalget for Kundskab og Kultur, at det er vigtigt, at styrke og bevare et uddannelsessystem, der giver børn og unge et beredskab til at forholde sig kritisk til medier. Endelig understregede politikerne, at de nordiske public service stationer spiller en afgørende rolle og fortsat skal sikre et uvildigt og neutralt medietilbud, der er forudsætningen for en fri, demokratisk debat i de nordiske lande.