Kansalaisjärjestöille tarjolla pohjoismaista tukea

22.03.24 | Uutinen
Young people protesting
Photographer
Martin Zachrisson / Norden.org
Kansalaisyhteiskunnan pohjoismainen yhteistyö on yhtenä painopistealueena Pohjoismaiden hallitusten visiossa, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Kansalaisjärjestöille suunnattua pohjoismaista Demos-tukiohjelmaa laajennetaan nyt siten, että se kannustaisi lisää toimijoita mukaan maarajat ylittävään yhteistyöhön.

Elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on pohjoismaisen demokratian peruspilareita. Tämän vuoksi Pohjoismaiden hallitusten yhteistyöelin Pohjoismaiden ministerineuvosto kanavoi tänä vuonna reilut miljoona euroa tukiohjelmaan, jossa on kolme moduulia omine hakuaikoineen. 

Ensimmäiset hakukierrokset maaliskuussa

Ensimmäisenä ovat vuorossa Demos sivistys ja Demos kulttuuri, joiden hakuaika on 12. maaliskuuta–12. huhtikuuta. Demos sivistys tukee hankkeita, jotka keskittyvät lisäämään tietämystä Pohjoismaista sekä pohjoismaisten kielten taitoa ja ymmärtämistä nuorten keskuudessa. Lisäksi tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on laajentaa pohjoismaista näkökulmaa journalismissa. Demos kulttuuri tukee hankkeita, jotka vahvistavat pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä. Keskiössä ovat orkesteriyhteistyö, musiikillinen vuorovaikutus ja kirjallisuus.  

Demos verkostot -moduulin hakuaika on 13. elokuuta–13. syyskuuta. Tukea voidaan myöntää tapaamisille ja verkostoille, jotka vahvistavat kansalaisyhteiskunnan ääntä ja järjestöjen yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia.

Kumppaneita kolmesta maasta

– Monilla kansalaisjärjestöillä on usein jo vanhastaan ollut jonkin verran yhteistyötä muiden maiden vastaavien järjestöjen kanssa. Demos-rahoitus voi auttaa luomaan vahvempaa ja pitkäkestoisempaa yhteistyötä, sanoo Demosta hallinnoivan Pohjoismaisen kulttuuripisteen erityisasiantuntija Anne Malmström. 

Anne Malmström korostaa, että aiemmat hakijat ovat pitäneet hakuprosessia helposti hallittavana ja että omia yhteistyökumppaneita kannattaa ruveta aktivoimaan jo nyt. 

– Kussakin projektissa on oltava mukana kumppaneita vähintään kolmesta Pohjoismaasta. Kun kaikki ovat yksimielisiä hankkeen suunnasta, hakemuksen viimeistely ja lähettäminen sujuvat helposti hakuportaalissa, Malmström sanoo.