Meillä on enemmän yhteisiä kuin erottavia tekijöitä

26.09.17 | Uutinen
Uformelt integrasjonsministermøte i Oslo
Valokuvaaja
norden.org / André Jamholt
Professori Olof Åslund kehotti kotoutumisasioista vastaavien Pohjoismaiden ministereiden epävirallisessa kokouksessa Pohjoismaita vaihtamaan keskenään tietoa ja kokemuksia. Vuoden 2015 suuri pakolaisvirta toi kaikille Pohjoismaille suuria uusien tulijoiden kotoutumiseen liittyviä haasteita.

Suurin haasteista on saada uudet tulijat nopeasti vakituiseen työhön. Tämä lähtökohtana kotoutumisasioista vastaavat ministerit halusivat jakaa kokemuksia ja tietoa keskenään. Pohjoismaissa tehdään paljon samanlaisia panostuksia ja toimenpiteitä, vaikka lähestymistavat ja kokemukset poikkeavat toisistaan. Tämä koskee muun muassa aikaisessa vaiheessa tehtävää kartoitusta pakolaisilla ja maahanmuuttajilla olevasta osaamisesta, jotta heidän koulutuksensa voidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tunnustaa ja jotta sitä voidaan täydentää.

Yhteistyö työnantajien kanssa

Pohjoismaat kehittävät muun muassa tiiviissä yhteistyössä työnantajapuolen kanssa järjestelmiä, joiden avulla pakolaisten ja maahanmuuttajien osaaminen voitaisiin paremmin tunnustaa ja hyväksyä. Tavoitteena on saada pakolaiset ja maahanmuuttajat yrityksiin harjoitteluun ja siten edistää heidän ammattitaitonsa tunnustamista ja kehittämistä.

Pohjoismaiden hallitukset ovat myös pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan työnantajiin kehittämällä erilaisia palkkatukia ja muita toimenpiteitä, joilla kannustetaan työnantajia järjestämään uusille tulijoille harjoittelumahdollisuuksia ja pitemmällä tähtäimellä työllistämään heitä. On myös kehitetty erilaisia toimialakohtaisia keinoja, joiden avulla uusien tulijoiden osaamista kehitetään, jotta he voisivat työllistyä erilaisia taitoja vaativiin työtehtäviin ja eri aloille.

Enemmän tietoa

Pohjoismaat ovat ryhtyneet moniin samankaltaisiin toimiin, mutta lähestyvät asiaa eri tavoin. Maat myös painottavat toimia eri lailla. Siksi on sekä hyödyllistä että tärkeää tehdä yhteistyötä viranomaistasolla ja jakaa kokemuksia edessä olevista haasteista ja käynnistetyistä toimista sekä panostuksista.

Uppsalan yliopiston kansantaloustieteen professori ja IFAU:n pääjohtaja Olof Åslund esitteli kotoutumisasioista vastaaville ministereille tutkimustuloksia. Hän korosti, että toimenpiteiden täytyy olla mahdollisimman lähellä maahantulijoita.  

- Tutkimus osoittaa, että mahdollisimman paljon tavanomaista työntekoa muistuttavat toimet ovat tehokkaimpia. Meillä on myös paljon opittava toisiltamme. Jokaisella Pohjoismaalla on omat vahvuusalueensa, joilla ne ovat muita parempia. Siksi tiedon ja kokemusten vaihto on niin tärkeää. On myös tärkeää kuulla lisää paikallisista toimista ja tilanteista, joissa syntyy kitkaa, sanoo Åslund.

Pohjoismaiden ministerineuvosto luo pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan yhteistyöohjelman avulla areenoita kokemusten ja tiedon vaihtoa varten Pohjoismaiden kesken.

Lisätietoa työmarkkinoille integroitumisesta:

Lisätietoa pohjoismaisesta luottamuksesta ja siihen kohdistuvista haasteista: