Monien pohjoismaalaisten aikuisten luku- ja numerotaito on heikko – mutta silti parempi kuin useimmissa muissa maissa

21.05.15 | Uutinen
Vähän yli kuudesosalla pohjoismaalaisista aikuisista on heikot luku- ja/tai numerotaidot, ja noin neljänneksellä 16–65-vuotiaista pohjoismaalaisista on heikot tietotekniikkaa soveltavat ongelmanratkaisutaidot, tai he eivät ole tehneet tehtäviä tietokoneella. Siitä huolimatta pohjoismaalaiset aikuiset kuuluvat perustiedoissa maailman parhaiden joukkoon.

Muun muassa nämä asiat kävivät ilmi 18. toukokuuta julkaistusta pohjoismaalaisesta PIAAC-raportista. Raportti perustuu Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Virossa tehtyyn tutkimukseen. Islanti ei osallistunut tähän tutkimukseen.

Suomalaisten aikuisten lukutaito on hieman parempi kuin norjalaisten, ruotsalaisten, tanskalaisten ja virolaisten aikuisten.

Tietotekniikkaosaaminen on sitä vastoin suunnilleen samalla tasolla kaikissa tutkimukseen osallistuneessa neljässä Pohjoismaassa, kun taas Virossa taso on huomattavasti heikompi.

Aikuisten perustaitoihin vaikuttavat etupäässä koulutus, ikä, ulkomaalaistausta ja ammattiala. Aikuisten taidot ovat eri osaamisalueilla melko samantasoiset: heikot taidot jollakin alueella merkitsevät usein sitä, että taidot ovat heikot myös muilla alueilla.

 Aikuisten perustaitoihin vaikuttavat etupäässä koulutus, ikä, ulkomaalaistausta ja ammattiala. Aikuisten taidot ovat eri osaamisalueilla melko samantasoiset: heikot taidot jollakin alueella merkitsevät usein sitä, että taidot ovat heikot myös muilla alueilla.

PIAAC (Program for the International Assessment of Adult Competencies) on OECD-hanke, joka on tähän mennessä toteutettu 24 maassa. Kansainvälinen OECD-raportti julkaistiin lokakuussa 2013. Se on tähän mennessä kattavin aikuisten osaamista kartoittanut tutkimus.

Pohjoismainen PIAAC-raportti on tulosta vuodesta 2010 lähtien käynnissä olleesta pohjoismaisesta verkostohankkeesta, jonka rahoittamiseen ovat osallistuneet Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä tutkimukseen osallistuneet maat. Pohjoismainen PIAAC-verkosto on laatinut ainutlaatuisen tietokannan, jossa kansallisia tilastotietoja on yhdistetty PIAAC-verkoston tarjoamiin tietoihin. Tietokantaa on hyödynnetty raportin laatimisessa, ja tarkoituksena on, että myös muut kuin hankkeeseen osallistuneet 13 tutkijaa saisivat tietokannan käyttöönsä.

 

Kööpenhaminassa järjestetään 21.–22. toukokuuta pohjoismainen PIAAC-konferenssi, jossa keskustellaan raportin tuloksista ja sen soveltamisesta käytäntöön. Lisäksi konferenssissa pohditaan yhteispohjoismaisen tietokannan tulevia käyttömahdollisuuksia.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan tässä.