Pohjoismaat haluavat pistää työmarkkinoiden rikolliset kuriin

13.04.18 | Uutinen
MR-A
Pimeä työ, veronkierto ja ihmiskauppa – harmaa talous ja sosiaalinen polkumyynti ovat suuria yksilötason riskejä, mutta epäterve kilpailu ja huonot työehdot vahingoittavat samalla koko yhteiskuntaa. Pohjoismaiden työministerit hyväksyivät perjantaisessa kokouksessaan Tukholmassa julkilausuman, joka koskee tervettä kilpailua ja reiluja työehtoja.

Yritysten kilpailuvalttina on oltava osaaminen eivätkä matalat palkat, huonot työehdot tai työturvallisuudesta tinkiminen. Siinä tiivistetysti Pohjoismaiden työministerien julkilausuma, joka lähetetään myös EU-komissiolle.

Ruotsi tavoittelee järjestystä

Järjestyksen ylläpito työmarkkinoilla on yksi Ruotsin painopistealueista, kun maa toimii tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana.

– Tähän vaikuttaa toisaalta harmaan talouden kasvu ja toisaalta se, että Pohjoismaissa on samankaltaisia haasteita ja paljon keskinäistä opittavaa. Erityisen paljon opittavaa on Norjalta, joka on päässyt hyvin pitkälle vastatoimissaan, totesi Ruotsin työmarkkina- ja kotouttamisministeri Ylva Johansson avatessaan ministerikokouksen.

Norja harmaan talouden kitkemisen mallimaana

Norja on perustanut neljä työelämärikollisuuden torjunnan osaamiskeskusta, joissa poliisi, verohallinto ja työsuojeluviranomaiset toteuttavat työpaikkojen valvontaa ja ratsioita yhdessä. Koska harmaa talous on levinnyt rakennusalalta monille muille aloille, työmarkkinaosapuolet ovat luoneet alakohtaisia toimenpideohjelmia.

Myös muut ministerit jakoivat kokemuksia siitä, mikä heidän maissaan on toiminut.

Hyviä tuloksia Suomen rakennusalalla

Työministeri Jari Lindström kertoi Suomen onnistuneen hyvin rakennusalan harmaan talouden torjunnassa.

– Onnistumisen on mahdollistanut osapuolten ja viranomaisten välinen yhteistyö. Rakennustyömailla on muun muassa otettu käyttöön henkilökortit, joissa on veronumero, hän sanoi.

Pohjoismaat tekevät juuri nyt yhteistyötä yhteisten työpaikkatarkastusten toteuttamiseksi.

Maat arvioivat myös, miten työntekijöille ja yrityksille voitaisiin tiedottaa mahdollisimman hyvin oikeuksista ja velvollisuuksista.

Euroopan työviranomainen suunnitteilla

EU-komissio teki hiljattain ehdotuksen Euroopan työviranomaisen perustamisesta. Sen tehtävänä olisi nimenomaan tiedottaa oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät rajat ylittävään työskentelyyn ja yritystoimintaan.

Julkilausumallaan ministerit haluavat tarjota EU-komissiolle pohjoismaisen näkökulman oikeudenmukaiseen kilpailuun ja reiluihin työehtoihin. Samalla ministerit muistuttavat komissiota siitä, että jäsenmailla on käytössä erilaisia keinoja ongelmien hillitsemiseksi.

Osapuolten itsenäinen rooli

Ministerit korostavatkin, että pohjoismaisia työmarkkinamalleja yhdistää työmarkkinaosapuolten itsenäisyys työehtosopimusten teossa ja valvonnassa. Osapuolilla on myös vahva asema epäreilun kilpailun ja huonojen työehtojen torjumisessa.

Työministerit ilmaisevat täyden tukensa työvoiman ja palveluiden vapaalle liikkuvuudelle, kunhan se ei johda petoksiin ja ihmisten järjestelmälliseen hyväksikäyttöön.

Ota yhteyttä