Pohjoismaiden neuvoston työryhmä: Turvallisuuspolitiikka otettava mukaan Helsingin sopimukseen

09.04.24 | Uutinen
Valokuvaaja
Gwenaël Akira Helmsdal Carré
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka sekä siviilivalmius on kirjattava Helsingin sopimukseen, katsoo Pohjoismaiden neuvoston työryhmä. Neuvoston puheenjohtajisto asetti työryhmän selvittämään, onko virallisen pohjoismaisen yhteistyön perustana olevaa sopimusta syytä päivittää. Vuonna 1962 solmittua sopimusta päivitettiin viimeksi vuonna 1995.

Työryhmä esitteli ehdotuksia sisältävän raporttinsa Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa, joka pidettiin Färsaarten Tórshavnissa 9. huhtikuuta. Istunnon pääteemana oli rauha, turvallisuus ja varautuminen Pohjois-Atlantilla. Ryhmä on selvittänyt Helsingin sopimuksen päivitystarvetta viime kesästä lähtien ja katsoo nyt, että sopimuksen tulisi heijastella Pohjolan kohtaamia uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Niillä se viittaa Pohjolan ja Euroopan uuteen turvallisuuspoliittiseen todellisuuteen, joka on seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan vuonna 2022 sekä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä.

Voidaan sanoa, että pohjoismainen yhteistyö ei ole viime vuosikymmeninä kehittynyt monella tärkeällä alalla samalla tavoin kuin muu kansainvälinen yhteistyö. Ellei Helsingin sopimusta nyt käydä läpi ja paranneta, pohjoismainen yhteistyö uhkaa menettää osan merkityksestään lähitulevaisuudessa. 

Hanna Katrín Friðriksson, työryhmän puheenjohtaja

Ilmastopolitiikka ja rajaesteet

Turvallisuus-, puolustus- ja varautumiskysymysten mukaan ottamisen lisäksi työryhmällä on useita muita suosituksia, joilla sopimus voitaisiin saattaa nykymaailmaa vastaavaksi. Esimerkiksi ilmastopolitiikkaa ei mainita sopimuksessa lainkaan, vaikka se on nykyisin tärkeä pohjoismainen yhteistyöalue. Myös rajaestetyö on asia, jota voitaisiin ryhmän mielestä korostaa.

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto käsittelee työryhmän ehdotukset kesäkuussa ja ottaa kantaa siihen, tehdäänkö Pohjoismaiden hallituksille suositus Helsingin sopimuksen päivittämisestä.

Vilkasta keskustelua Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin asemasta

Kun raportti esiteltiin Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa, keskustelua herätti ennen kaikkea Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin toive siitä, että niistä tulisi Helsingin sopimuksessa yhdenvertaisia osapuolia suhteessa muihin Pohjoismaihin. Keskustelu asiasta jatkuu tulevissa kokouksissa.

Juttua päivitettiin täysistuntokeskustelun jälkeen 9.4. klo 16.40 lisäämällä siihen viimeinen kappale.