Nordisk kamp mot arbetsmarknadens brottslingar

13.04.18 | Nyhet
MR-A
Svartjobb, skattefusk och människohandel - arbetslivskriminalitet och social dumpning på arbetsmarknaden utsätter inte bara enskilda för stora risker. Hela samhället skadas av osund konkurrens med usla arbetsvillkor. De nordiska arbetsmarknadsministrarna antog en deklaration om sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor på arbetsmarknaden under sitt möte i Stockholm idag.

Företag ska konkurrera med hjälp av kunskap och kompetens, inte med låga löner, dåliga arbetsvillkor eller bristande säkerhet. Det är kärnbudskapet i de nordiska arbetsmarknadsministrarnas deklaration, som även kommer att sändas till EU-kommissionen.

Ordning och reda svensk prioritet

Ordning och reda på arbetsmarknaden är ett prioriterat samarbetsområde för Sverige under året som ordförande i Nordiska Ministerrådet.

-  Skälen är dels att problemen med arbetslivskriminalitet ökat, dels att vi har liknande utmaningar i Norden och har mycket att lära av varandra. Vi har särskilt mycket att lära av Norge som kommit väldigt långt i sina motåtgärder, sa Ylva Johansson, arbetsmarknads – och etableringsminister i Sverige, när hon öppnade ministermötet.

Norska spjutspetsar mot fusk

Norge har upprättat sju ”A-krimcenter”, spjutspetsar i arbetet för att bekämpa arbetslivskriminalitet, där polisen, skattemyndigheten och arbetstillsynen samarbetar med tillslag och kontroll av arbetsplatser. Eftersom arbetslivskriminaliteten spritt sig från byggbranschen till många andra branscher, har parterna på arbetsmarknaden skapat branschvisa program för motåtgärder.   

Även de andra ministrarna delade med sig av erfarenheter av vad som fungerat i deras länder.

Bra resultat i finländska byggsektorn

Jari Lindström, arbetsminister i Finland, berättade att landet lyckats bra med att bekämpa svartarbete i byggbranschen.

- Nyckeln har varit att parterna och myndigheterna har samarbetat mot arbetskriminalitet. De har bland annat infört personkort på byggarbetsplatserna som visar att de som jobbar är registrerade hos skattemyndigheterna, sa han.

De nordiska länderna samarbetar just nu kring gemensamma inspektioner av arbetsplatser.

De utvärderar också vilka insatser som fungerar när det gäller att informera arbetstagare och företag om deras rättigheter och skyldigheter.

Europeisk arbetsmyndighet kan vara på väg

EU-kommissionen kom nyligen med ett förslag om att inrätta en europeisk arbetsmyndighet som just ska informera om rättigheter och skyldigheter vid gränsöverskridande arbete och företagande.   

Ministrarna vill genom sin deklaration ge EU-kommissionen det nordiska perspektivet på rättvis konkurrens och schyssta arbetsvillkor, och uppmärksamma kommissionen på att medlemsländerna har olika sätt att hantera problemen.

Parternas självständiga roll

Därför poängerar de att parternas självständiga roll att sluta och övervaka kollektivavtal om anställningsvillkor är gemensamt för de nordiska arbetsmarknadsmodellerna. Parterna har också en stark position när det gäller att tackla orättvis konkurrens och dåliga arbetsvillkor.

Arbetsmarknadsministrarna ger sitt fulla stöd till fri rörlighet för arbetstagare och tjänsteföretag, men poängerar att det inte får leda till bedrägerier och systematsikt utnyttjande av människor.