Pohjoismaat jatkavat Baltian venäjänkielisten medioiden tukemista

27.04.18 | Uutinen
Mediabevakning
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg
Pohjoismaiden ministerineuvosto jatkaa Baltian maiden Viron, Latvian ja Liettuan vähemmistömedioiden tukemista. Tukea myönnetään riippumattomaan ja laadukkaaseen venäjänkieliseen mediatuotantoon jatkona aiemmalle menestyksekkäälle tukiohjelmalle. Pohjoismainen yhteistyökomitea (NSK) päätti mediatuesta 24. huhtikuuta pidetyssä kokouksessaan.

 Tukiohjelman tavoitteena on parantaa venäjänkielisen vähemmistön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Ohjelmassa keskitytään Baltian maiden venäjänkielisen vähemmistön elämää ja arkipäivää koskevaan mediatuotantoon. Tällä tavalla pyritään luomaan vähemmistömedioille parempia mahdollisuuksia toimia merkittävänä lisänä Venäjän mediatarjonnalle, jolla on valta-asema Baltian venäjänkielisen väestön keskuudessa. Kaikissa kolmessa Baltian maassa on suuri venäjänkielinen vähemmistö, ja Liettuassa on lisäksi puolankielinen vähemmistö. Baltian maiden itsenäistyttyä vähemmistökielten mediatarjonta on ollut rajallista, ja Venäjän poliittisesti ohjatulla mediatarjonnalla on ollut vahva asema. 

Pohjoismaat kokevat, että Baltian maiden demokratiatyön tukeminen on äärimmäisen tärkeää.

Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnisti vuonna 2015 kolmivuotisen yhteistyöohjelman, jonka tavoitteena on tukea paikallista venäjänkielistä mediatuotantoa Baltian maissa. Ohjelma otettiin erittäin myönteisesti vastaan sekä Baltian maiden poliitikoiden että median keskuudessa, ja nyt on alkamassa sen toinen vaihe. 

– Pohjoismaat kokevat, että Baltian maiden demokratiatyön tukeminen on äärimmäisen tärkeää jatkamalla vähemmistömedioiden tukemista, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten toteaa. 

Ohjelmaa hallinnoi Pohjoismaiden ministerineuvoston Liettuan-toimisto. Latvian ja Liettuan toimistot sekä paikalliset media-asiantuntijat osallistuvat tuen saajien valintaan. Tukea myönnetään hakemusten perusteella.Mediatukiohjelmaan on varattu yhteensä 1 980 000 Tanskan kruunua.