Pohjoismaiden hallitukset panttaavat yhä yhteispohjoismaista panttijärjestelmää

21.04.16 | Uutinen
Karin Gaardsted
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston arvion mukaan Pohjoismaiden panttijärjestelmien ulkopuolelle jää vuosittain jopa 400–500 miljoonaa tölkkiä varsinkin rajakaupassa. Hallitukset vain viittaavat ongelmalle kintaalla, katsoo neuvosto, joka haluaisi perustaa Pohjoismaiden välisiä panttijärjestelmiä.

Pohjoismaiden neuvosto on jo vuosia ajanut pohjoismaista pantti- ja palautusjärjestelmää. Nyt Pohjoismaiden hallitukset ovat jälleen kerran torjuneet ehdotuksen muun muassa siksi, että Tanskan ja Saksan välille on tulossa yhteinen järjestelmä vuonna 2018.

Hallitusten vastaus saatiin Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnon yhteydessä Oslossa 19. huhtikuuta, mutta neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunta ei aio tyytyä siihen.

– Tanskan ja Saksan väliseen sopimukseen liittyy kysymysmerkkejä, joten hallitukset eivät voi väittää sen syntyneen. Sopimus ei myöskään ratkaise ongelmaa Pohjoismaiden tasolla. Hallitukset jättävät Pohjoismaiden neuvostolle antamassaan vastauksessa täysin huomiotta ne miljoonat pantittomat tölkit, joita kulkee rajojen yli etenkin Saksasta Tanskaan ja Ruotsiin, mutta myös Pohjoismaiden välillä sekä Virosta Suomeen, toteaa neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan tanskalaisjäsen Karin Gaardsted.

– Pistää miettimään, miksi Pohjoismaiden hallitukset eivät ota asiaa vakavammin. Toisaalta kyse on huomattavasta ympäristön turmelemisesta, koska tölkkejä viskotaan luontoon. Toisaalta on suurta tuhlausta polttaa tölkkejä tavallisen sekajätteen mukana sen sijaan, että niitä kerättäisiin kierrätykseen, Karin Gaardsted sanoo.

– Emme voi hyväksyä sitä, että hallitukset torjuvat Pohjoismaiden neuvoston ehdotuksen ilman kestäviä perusteluja. Kun hallituksiin ei ole luottamista, neuvoston on selvitettävä, voisiko se ajaa ratkaisua yhdessä panttiorganisaatioiden ja panimoalan kanssa, neuvoston ruotsalaisjäsen Thomas Finnborg korostaa.

Tölkkejä menee hukkaan varsinkin rajakaupassa, ja Pohjoismaiden neuvosto aikoo tämän vuoksi yhä ajaa ehdotustaan pohjoismaisesta panttijärjestelmästä.

Rahasto pitää voimassa antamansa suosituksen, jonka mukaan Pohjoismaiden hallitusten tulisi yhdessä kansallisten panttialan järjestöjen kanssa laatia ja solmia sopimus metallitölkeille ja PET-pulloille asetettavasta pantista raja-alueilla.