Pohjoismaiden kehitettävä yhteinen samapalkkaisuustodistus

27.06.18 | Uutinen
NR_velfærdsrådet
Valokuvaaja
Mikael Kelk/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunnan mukaan Pohjoismaiden hallitusten tulisi kehittää yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa samapalkkaisuustodistus, jonka käyttö olisi työnantajille vapaaehtoista.

– Tasa-arvo on Pohjoismaissa hyvin pitkällä moniin muihin maihin verrattuna, mutta maalissa ei vielä olla, sanoo Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Bente Stein Mathisen. Tämän vuoksi valiokunta on päättänyt puoltaa neuvoston sosiaalidemokraattisen ryhmän ehdotukseen perustuvaa suositusta, jonka mukaan Pohjoismaiden hallitusten tulisi yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa• kehittää yhteispohjoismainen samapalkkaisuustodistus• pyrkiä vähentämään työmarkkinoiden sukupuolittuneisuutta• pyrkiä vähentämään koulutusvalintojen sukupuolittuneisuutta• pyrkiä lisäämään mahdollisuuksia, jotka tukevat siirtymistä osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön.Tasa-arvo kumpuaa yhteispohjoismaisesta hyvinvointiaatteesta, ja se on pohjoismaisen hyvinvointivaltion peruspilareita. Tästä huolimatta monet pohjoismaiset selvitykset viittaavat siihen, että Pohjoismaiden tasa-arvokehitys edistyy liian hitaasti. Pohjolan ongelmana on yhä työmarkkinoiden sukupuolittuminen, ja alalla on tarvetta uusille toimenpiteille. Islannissa on otettu käyttöön samapalkkaisuustodistus, jonka käytännönläheisyys inspiroi Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokuntaa ehdottamaan yhteispohjoismaista todistusta.

Islanti lisää tasa-arvotyön kierroksia

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta vieraili huhtikuussa 2018 Islannin tasa-arvokeskuksessa, jolla on päävastuu samapalkkaisuustodistuksista. Keskuksessa kerrottiin, että Islanti on usean vuoden ajan pyrkinyt määrätietoisesti vähentämään työmarkkinoiden sukupuolittuneisuutta sekä miesten ja naisten välistä palkkakuilua. Uusimmat aloitteet ovat nostaneet työmarkkinoiden tasa-arvon uudelle tasolle. Islannin parlamentti yleiskäräjät on nimittäin säätänyt samapalkkaisuustodistusta koskevan lain, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2018. Laki tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkien yli 25 työntekijän työpaikkojen on esitettävä Islannin tasa-arvokeskukselle samapalkkaisuuden takaava suunnitelma. Ennen vuotta 2018 tämä oli vuosien ajan vapaaehtoista. Jos työpaikka täyttää vaatimukset, sille myönnetään samapalkkaisuustodistus. Työnantaja voi hyödyntää todistusta esimerkiksi esitellessään vastuullisuustyötään asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä nykyisille ja tuleville työntekijöille.

Yhteispohjoismaisen samapalkkaisuustodistuksen käyttöönotto vähentäisi arvioidemme mukaan naisten ja miesten välistä palkkaeroa ja kannustaisi uusia toimialoja mukaan oma-aloitteiseen tasa-arvotyöhön.

 

 

Yksilö ja yhteiskunta hyötyvät

– Yhteispohjoismaisen samapalkkaisuustodistuksen käyttöönotto vähentäisi arvioidemme mukaan naisten ja miesten välistä palkkaeroa ja kannustaisi uusia toimialoja mukaan oma-aloitteiseen tasa-arvotyöhön, toteaa Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan islantilaisjäsen Steinunn Þóra Árnadóttir. Uudistus hyödyttäisi siis yksilön lisäksi myös kansantaloutta. Työmarkkinoiden tasa-arvon merkitys ilmenee OECD:n uuden tasa-arvoraportin luvuista. Ne osoittavat, että jos naiset työskentelisivät yhtä paljon kuin miehet, bruttokansantuote voisi kasvaa 15–30 prosenttia.