De nordiske landene bør utvikle et felles likelønnssertifikat

27.06.18 | Nyhet
NR_velfærdsrådet
Fotograf
Mikael Kelk/norden.org
Nordisk råds velferdsutvalg anbefaler at regjeringene i de nordiske landene i samarbeid med partene i arbeidslivet innfører et likelønnssertifikat som arbeidsplasser frivillig kan ta i bruk.

– I Norden er vi veldig langt framme når det gjelder likestilling i forhold til andre steder i verden, men vi er ikke i mål ennå, sier leder for Nordisk råds velferdsutvalg Bente Stein Mathisen. Derfor har Nordisk råd på initiativ fra den sosialdemokratiske gruppen vedtatt å anbefale de nordiske regjeringene i samarbeid med partene i arbeidslivet å:• utvikle et felles nordisk likelønnssertifikat• arbeide for å redusere kjønssegregering på arbeidsmarkedet• redusere kjønnsoppdelt utdanningsvalg• øke mulighetene for å gå fra deltids- til fulltidsarbeidLikestilling springer ut av en felles nordisk ideologi om velferd og er et bærende element i den nordiske modellen for velferdsstatens utforming. Likevel peker flere nordiske utredninger på at utviklingen av likestillingsområdet i Norden går for langsomt. Norden kjemper stadig med et kjønnsdelt arbeidsmarked, og det er behov for å formulere nye tiltak på området. På Island er det innført et likelønnssertifikat som et konkret tiltak, noe som har inspirert Nordisk råds velferdsutvalg til å foreslå en felles nordisk sertifisering.

Island har tatt kampen til et nytt nivå

I april 2018 besøkte Velferdsutvalget Islands senter for likestilling, som håndterer likelønnssertifiseringen i landet. Her kunne senteret fortelle at Island de seneste årene har arbeidet målrettet for å få bukt med ulikheten mellom kjønnene på arbeidsmarkedet og manglende likelønn mellom menn og kvinner. Seneste initiativ har tatt kampen for likestilling på arbeidsmarkedet til et nytt nivå. Alltinget på Island har nemlig fra 1. januar 2018 vedtatt lovgivning om likelønnssertifikatet. Konkret betyr det at arbeidsplasser med mer enn 25 medarbeidere skal kunne dokumentere en plan for sikring av likelønn overfor Senteret for likestilling. Før 2018 var dette i en årrekke frivillig. Oppfyller arbeidsplassen kravene, får den tildelt likelønnssertifisering. Den kan arbeidsplassen f.eks. bruke til å synliggjøre sin sosiale ansvarlighet overfor kunder og samarbeidspartnere samt nåværende og potensielle medarbeidere.

Hvis en felles likelønnssertifisering blir innført i Norden, har vi en forventning om at det vil redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn og motivere flere bransjer til å arbeide proaktivt med å skape likhet på arbeidsmarkedet

 

 

Gevinst for individet og for samfunnet

– Hvis en felles likelønnssertifisering blir innført i Norden, har vi en forventning om at det vil redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn og motivere flere bransjer til å arbeide proaktivt med å skape likhet på arbeidsmarkedet, sier det islandske medlemmet av Velferdsutvalget Steinunn Þóra Árnadóttir. Utover at det gagner individet, vil det også ha en positiv effekt på samfunnsøkonomien. Tall fra en ny OECD-rapport om likestilling dokumenterer fordelene ved likestilling på arbeidsmarkedet. F.eks. viser rapporten at hvis kvinner jobber like mye som menn, kan BNP stige med 15 til 30 prosent.