Pohjoismaiden ministerit: Vahvista yhteistyö metsiin perustuvan kestävän biotalouden edistämiseksi

30.06.16 | Uutinen
Metsiin perustuva biotalous tarjoaa merkittäviä kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksia pohjoismaisille yhteiskunnille. Pohjoismaiden kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsäasioista vastaavat ministerit korostavat, että tämän voi ja se tulee saavuttaa kestävästi.

Turussa pidetyssä Pohjoismaiden ministerineuvoston kokouksessa hyväksyttiin tulevaisuuden metsäyhteistyötä koskeva tiekartta Nordic Forest Solutions – Pohjoismaiset metsäratkaisut. Tiekartan tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ääntä metsäasioissa niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin.

EU:n bioenergiapolitiikka ja erityisesti mahdolliset puubiomassan kestävää korjuuta koskevat kriteerit oli nostettu esimerkkitapaukseksi pohjoismaisen yhteistyön tiivistämisestä. Ministerikokouksen yhteydessä järjestettiin työpaja, jossa hallitusten, sidosryhmien ja Euroopan komission edustajat keskustelivat aiheesta.

Ministerit korostivat asian tärkeyttä kaikille Pohjoismaille ja totesivat tarpeen tehdä läheistä yhteystyötä sen suhteen. Metsiin perustuva biotalous tarjoaa merkittäviä kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksia pohjoismaisille yhteiskunnille. Bioenergia on olennainen osa biotaloutta ja ylivoimaisesti suurin uusiutuvan energian lähde. Se on myös avainasemassa EU:n 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa.

Suomen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen korosti, että komission mahdollisesti ehdottaman kestävyyspolitiikan tulisi perustua nykyisille kansallisille järjestelmille eikä sen tulisi aiheuttaa hallinnollista taakkaa metsänomistajille tai bioenergia-alan toimijoille.

Ministerit totesivat, että tätä ns. riskiperusteista lähestymistapaa kestävyyteen voidaan tutkia tarkemmin. 

  • Nordic Forest Solutions (pdf)