Pohjoismaiden neuvosto selvittää Helsingin sopimuksen päivittämistä

27.06.23 | Uutinen
Nordiska rådets session 2017 i Helsingfors
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/Norden.org
Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto päätti kesäkokouksessaan Trondheimissa asettaa työryhmän, joka selvittää pohjoismaisen yhteistyön perustana olevan Helsingin sopimuksen päivitystarvetta.

Sopimusta päivitettiin viimeksi vuonna 1996 Suomen ja Ruotsin liityttyä EU:hun. Pohjoismaissa on esitetty monelta taholta, että sopimuksen päivittäminen olisi paikallaan etenkin Pohjolan muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi.  

Useita mahdollisia yhteistyöalueita

Nyt asetetun työryhmän toimeksiantona on selvittää Helsingin sopimuksen päivitystarvetta ja eritellä, millä osa-alueilla mahdollinen päivittäminen olisi tarpeen. Tavoitteena on varmistaa, että Helsingin sopimus luo mahdollisimman hyvät puitteet pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiselle nyt ja tulevaisuudessa. Työryhmän on määrä arvioida, tulisiko yhteistyöhön sisällyttää uusia politiikan aloja, kuten turvallisuus, varautuminen sekä ulko- ja puolustuspolitiikka. Lisäksi työryhmä arvioi kieleen liittyvien päivitysten tarvetta.  

Työryhmässä laaja pohjoismainen edustus

Työryhmän tulee raportoida puheenjohtajistolle säännöllisesti ja laatia luonnos puheenjohtajiston ehdotukseksi, joka esittelee Pohjoismaiden neuvoston näkemykset Helsingin sopimuksen päivitystarpeesta. Työryhmässä on edustus paitsi Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta myös Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista. Nuorten Pohjoismaiden neuvostolla (UNR) on niin ikään edustaja ryhmässä. 

Työryhmässä on 9 jäsentä: 

  • Norja: Jorodd Asphjell (sosiaalidemokraattinen ryhmä) 
  • Tanska: Annette Lind (sosiaalidemokraattinen ryhmä)  
  • Islanti: Hanna Katrín Friðriksson (keskiryhmä) 
  • Ruotsi: Lars Püss (konservatiivinen ryhmä)  
  • Suomi: Jäsen valitaan sen jälkeen, kun uusi Suomen valtuuskunta on järjestäytynyt.  
  • Grönlanti: Mariane Paviasen (Pohjoismaiden vihreä vasemmisto) 
  • Färsaaret: Johan Dahl (keskiryhmä)  
  • Ahvenanmaa: Mikael Lindholm (keskiryhmä)  
  • UNR: Rasmus Emborg 

Työryhmä päättää itse, tulisiko arviointityöhön ottaa mukaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita.      

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto on neuvoston ylin päättävä elin vuotuisten istuntojen välillä, ja sillä on valtuudet tehdä päätöksiä neuvoston puolesta. Puheenjohtajisto johtaa ja koordinoi neuvoston elinten työtä, huolehtii yleisistä poliittisista ja hallinnollisista kysymyksistä, laatii työohjelman ja budjetin sekä vastaa yleisistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista asioista.