Pohjoismaiden sähkömarkkinoita esiteltiin maailman energiaministereille

24.05.18 | Uutinen
Maailman suurimpien talouksien, muun muassa G20-maiden, energiaministerit saivat torstaina kuulla pohjoismaisesta sähkömarkkinayhteistyöstä, joka on kansainvälisesti ainutlaatuista ja jota pidetään maailmanlaajuisena esikuvana.

Kansainväliset yhteistyöfoorumit Clean Energy Ministerial 9 (CEM9) ja Mission Innovation 3 (MI3) kokoontuvat tällä viikolla Juutinrauman alueella, ja pohjoismaisia sähkömarkkinoita esiteltiin ministereille CEM9-kokouksen aikana. Kokouksessa esitettiin uusi video, joka kuvaa tämän maailman integroituneimman alueellisen sähkömarkkinayhteistyön toimintaa ja sen tuomia etuja.

CEM9- ja MI3-foorumien tavoitteena on edistää vihreään talouteen ja ympäristömyötäisiin yhteiskuntarakenteisiin siirtymistä, ja pohjoismaiset sähkömarkkinat sopivat tähän yhteyteen erinomaisesti.

– Pohjoismainen sähkömarkkinayhteistyö on ainutlaatuista maailmassa. Täällä tehdään maailman tiiviimpiin kuuluvaa alueellista yhteistyötä, ja sen lisäksi Pohjoismaat ovat maailman johtajia kestävän energian ja ilmastoviisaiden ratkaisujen alalla. Uusiutuvan energian sisällyttäminen sähköjärjestelmään ei ole helppoa, mutta Pohjoismaat ovat onnistuneet siinä. Sen vuoksi on tärkeää, että voimme esitellä ratkaisujamme suurissa kansainvälisissä yhteyksissä, kuten CEM9-kokouksessa, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten sanoo.

Maat täydentävät toisiaan

Energiantuotannon joustavuus on pohjoismaisten sähkömarkkinoiden vahvuus. Meillä on kaikkea tuuli- ja aurinkovoimasta vesivoimaan ja biomassaan, joten maat täydentävät toisiaan. Jos Tanskassa esimerkiksi tuulee tavallista vähemmän, sähköä voidaan saada avointen pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kautta runsaasti vesivoimaa hyödyntävästä Norjasta.

Vaihteleviin uusiutuviin energianlähteisiin, kuten tuuleen ja aurinkoon yhdistetään joustavia energianlähteitä, kuten biomassaa ja vesivoimaa sekä muuta termistä energiaa.

Mutta kuten Dagfinn Høybråten toteaa videon päätteeksi, yksi pohjoismainen resurssi on ratkaisevan tärkeässä asemassa tässä yhteydessä:

– Luottamus on tärkein. Ilman luottamusta ja kaikkien sidosryhmien hyvää viestintää tämä ei toimisi.

Pohjoismaiden ministerineuvosto isännöi yhdessä Pohjoismaiden ja EU-komission kanssa Kööpenhaminassa ja Malmössä pidettäviä CEM9- ja MI3-kokouksia. Kokousten aikaan järjestetään myös useita energia-alan tapahtumia 21.–25. toukokuuta vietettävän Nordic Clean Energy Weekin puitteissa.