Nordiska elmarknaden presenterades för världens energiministrar

24.05.18 | Nyhet
Energiministrar från världens största ekonomier, bland annat G20-länderna, fick på torsdagen en presentation om hur samarbetet på den nordiska elmarknaden fungerar, ett samarbete som är unikt i internationell jämförelse och som ses som ett föredöme globalt.

De internationella samarbetsforumen Clean Energy Ministerial 9 (CEM9) och Mission Innovation 3 (MI3) möts denna vecka i Öresundsregionen och det var under CEM9-mötet som ministrarna fick en presentation av den nordiska elmarknaden. Under mötet visades en nyproducerad film som beskriver hur världens mest integrerade regionala elmarknad fungerar och vilka fördelar den har.

CEM9 och MI3 har som mål att driva på den gröna omställningen och i den kontexten passar den nordiska elmarknaden väl in.

- Det nordiska samarbetet på elmarknaden är unikt i världen. Förutom att det är ett av världens mest integrerade regionala samarbeten är Norden också världsledande på hållbar energi och klimatsmarta lösningar. Integration av förnybar energi i ett elsystem är inte lätt, men här har Norden lyckats. Därför är det viktigt att vi får presentera våra lösningar i stora internationella sammanhang som CEM9, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Länderna kompletterar varandra

En styrka med den nordiska elmarknaden är flexibiliteten i energiproduktionen. I Norden finns allt från vind och sol till vattenkraft och biomassa och det betyder att länderna kompletterar varandra. Till exempel: När det blåser lite i Danmark kan man via den öppna nordiska elmarknaden ta in el från Norge, som är starkt på vattenkraft.

Fluktuerande förnybara energikällor som vind och sol kombineras med mera flexibla källor som biomassa och hydro samt annan termisk produktion.

Men som Dagfinn Høybråten säger i slutet av filmen, det finns en nordisk resurs till som är oerhört viktig i sammanhanget.

- Det är tilliten. Utan tillit och god kommunikation bland alla intressenter skulle detta inte fungera.

Fotnot: Nordiska ministerrådet är tillsammans med de nordiska länderna och EU-kommissionen värd för CEM9 och MI3 i Köpenhamn/Malmö. Parallellt med mötena ordnas också en rad energievenemang under benämningen Nordic Clean Energy Week 21-25 maj.