Det nordiske kraftmarkedet ble presentert for verdens energiministre

24.05.18 | Nyhet
Energiministre fra verdens største økonomier, blant annet G20-landene, fikk torsdag en presentasjon av hvordan samarbeidet på det nordiske kraftmarkedet fungerer, et samarbeid som er unikt i internasjonal sammenheng, og som ses som et forbilde globalt.

De internasjonale samarbeidsforumene Clean Energy Ministerial 9 (CEM9) og Mission Innovation 3 (MI3) møtes denne uka i Øresund-regionen, og det var på CEM9-møtet ministrene fikk en presentasjon av det nordisk kraftmarkedet. På møtet ble det vist en nyprodusert film som beskriver hvordan verdens mest integrerte regionale kraftmarked fungerer, og hvilke fordeler det har.

CEM9 og MI3 har som mål å fremme det grønne skiftet, og i den konteksten passer det nordiske kraftmarkedet godt inn.

– Det nordiske samarbeidet på kraftmarkedet er unikt i verden. I tillegg til at det er et av verdens mest integrerte regionale samarbeid, er Norden også verdensledende på bærekraftig energi og klimasmarte løsninger. Integrering av fornybar energi i et strømsystem er ikke lett, men Norden har greid det. Derfor er det viktig at vi får presentere løsningene våre i store internasjonale sammenhenger som CEM9, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Landene kompletterer hverandre

En styrke ved det nordiske kraftmarkedet er fleksibiliteten i energiproduksjonen. I Norden finnes alt fra vind og sol til vannkraft og biomasse, og det betyr at landene kompletterer hverandre. For eksempel: Når det blåser lite i Danmark, kan man via det åpne nordiske kraftmarkedet ta inn strøm fra Norge, som er sterkt på vannkraft.

Fluktuerende fornybare energikilder som vind og sol kombineres med mer fleksible kilder som biomasse og vannkraft samt annen termisk produksjon.

Men som Dagfinn Høybråten sier mot slutten av filmen, det finnes enda en nordisk ressurs som er uhyre viktig i sammenhengen.

– Det er tilliten. Uten tillit og god kommunikasjon blant alle interessenter ville ikke dette fungert.

Fotnote: Nordisk ministerråd er sammen med de nordiske landene og EU-kommisjonen vert for CEM9 og MI3 i København/Malmö. Parallelt med møtene avholdes det også en rekke energiarrangementer under tittelen Nordic Clean Energy Week 21.–25. mai.