Pohjoismaiden tasa-arvoministerit naisten asemaa käsittelevän YK-toimikunnan istunnossa

19.02.15 | Uutinen
Pappaledighet
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismailla on vahva edustus naisten asemaa käsittelevän YK-toimikunnan istunnossa, kun maiden tasa-arvoministerit ovat paikan päällä New Yorkissa maaliskuun toisella viikolla. Maaliskuun 11. päivä ministerit käyvät paneelikeskustelun miesten roolista tasa-arvotyössä.

– Miesten tukea tarvitaan, kun pyrimme vahvistamaan naisten roolia ja ehkäisemään esimerkiksi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Pohjoismailla on tästä hyviä esimerkkejä, ja niitä aiomme jakaa New Yorkissa. Näin toteaa Tanskan tasa-arvoministeri Manu Sareen, joka toimii tasa-arvoasiain ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2015.

Pohjoismaiden tasa-arvoministerit painottavat uudessa yhteistyöohjelmassaan myös miesten saamista naisvaltaisille aloille. Jos työmarkkinoiden sukupuolittuneisuutta saadaan purettua, se parantaa kummankin sukupuolen ura- ja työmahdollisuuksia. Samalla pienenevät sukupuolittumisesta johtuvat naisten ja miesten palkkaerot.

– Hoitovastuun jakaminen perheissä taas vahvistaa naisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja miesten isyyttä. Monet miehet haluaisivat viettää nykyistä enemmän aikaa lastensa kanssa, Manu Sareen toteaa.

Pohjoismainen ministeripaneeli pidetään YK:n päärakennuksen Dag H -auditoriossa keskiviikkona 11. maaliskuuta klo 11.30–12.45 paikallista aikaa. Seminaari lähetetään suorana sivustossa www.norden.org.

Tasa-arvon talousvaikutukset

Talouskasvun perusedellytyksenä on naisten ja miesten suuri työllisyys, mutta tasa-arvopolitiikalla on myös yksityistaloudellisia vaikutuksia. Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestää CSW:n yhteydessä asiantuntijaseminaarin, jonka aiheena on tasa-arvo keskeisenä talouden muuttujana. Seminaarissa valotetaan eri kanteilta sitä, millä tavoin tasa-arvo on talouskasvun ja hyvinvoinnin edellytys.

Seminaari pidetään YK:n päärakennuksen Dag H -auditoriossa maanantaina 16. maaliskuuta klo 13.15–14.30 paikallista aikaa.

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) 59. istunnon teemana on 20 vuotta täyttävän Pekingin toimintaohjelman seuranta. Istunto järjestetään 9.–20. maaliskuuta 2015. Pohjoismaiden tasa-arvoministerit esittelevät pohjoismaista näkökulmaa paikan päällä New Yorkissa.