Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

De nordiske ligestillingsministre deltager ved FN's Kvindekommission

19.02.15 | Nyhet
Pappaledighet
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Norden er stærkt repræsenteret ved FN's Kvindekommission i New York den anden uge i marts hvor de nordiske ligestillingsministre vil være til stede. Den 11. marts mødes ministrene i en paneldiskussion om mandens rolle i forhold til ligestilling.

– Mænd har en vigtig funktion i styrkelsen af kvinders stilling, for eksempel når det gælder bekæmpelsen af vold mod kvinder. Der er gode eksempler på dette i de nordiske lande, og vi deler gerne vores erfaringer i New York, siger Danmarks ligestillingsminister, Manu Sareen, som er formand for Nordisk Ministerråd for Ligestilling i 2015.

De nordiske ligestillingsministre fremhæver i deres nye samarbejdsprogram eksemplet med mænd i traditionelt kvindedominerede professioner. Ved at gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked fremmes begge køns karriere- og jobmuligheder, og samtidig mindskes den lønforskel som er opstået mellem mænd og kvinder på grund af kønsopdelingen.

– Og vi skal ikke glemme at en mere ligelig fordeling af det huslige arbejde fremmer både kvindens muligheder på arbejdsmarkedet og mandens rolle som far. Mange mænd vil bruge mere tid sammen med deres børn, siger Manu Sareen.

Det nordiske ministerpanel afholdes i FN's hovedkvarter, auditorium Dag H, onsdag den 11. marts kl. 11.30-12.45 lokal tid. Seminaret sendes direkte på www.norden.org.

Ligestilling påvirker økonomien

Det er en grundlæggende forudsætning for økonomisk vækst at begge køn har en høj deltagelse på arbejdsmarkedet – men også privatøkonomien påvirkes af den førte ligestillingspolitik. I forbindelse med CSW afholder Nordisk Ministerråd et ekspertseminar om ligestilling som en afgørende økonomisk parameter. På seminaret fremhæves forskellige synsvinkler i forhold til ligestilling som en forudsætning for økonomisk vækst og velfærd.

Ekspertseminaret afholdes i FN's hovedkvarter, auditorium Dag H, mandag den 16. marts kl. 13.15–14.30 lokal tid.

Temaet for FN's Kvindekommissions (CSW) 59. samling den 9.-20. marts 2015 er opfølgningen på Beijing-aftalen som blev indgået for 20 år siden. Det nordiske perspektiv præsenteres af de nordiske ligestillingsministre som er til stede i New York.