Pohjoismailla ja Baltian mailla kunnianhimoiset tavoitteet tekoälyn hyödyntämiseksi

14.05.18 | Uutinen
Digitaliseringsministrene i Stockholm
Valokuvaaja
Ninni Andersson /Regjeringskanseliet
Pohjoismaat ja Baltian maat kehittävät yhteistyötään, jotta ne säilyttäisivät asemansa digitalisaation eurooppalaisena kärkialueena. Maat panostavat nyt tekoälyn kehittämiseen ja yhteiskunnan kannalta hyödylliseen käyttöön.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerit päättivät jo vuonna 2017, että alueen tulisi olla digitalisaation kärjessä. Maiden digitalisaatiotavoitteet ovat linjassa myös EU:n tavoitteiden kanssa.

Tekoäly voi auttaa ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita ja tuoda merkittävää hyötyä monilla aloilla. Mahdollisuudet liittyvät toisaalta siihen, että olemassa olevaa tekniikkaa ja osaamista otetaan käyttöön tehokkuuden lisäämiseksi ja arvon luomiseksi. Toisaalta ne liittyvät tekoälyn kehittämiseen, jotta sen käytettävyys ja saatavuus paranisivat ja tekniikasta tulisi pitkällä aikavälillä nykyistä edistyksellisempää ja alakohtaisempaa.

– Meidän on opittava hyödyntämään tietovarantoja ja tekoälyä nykyistä paremmin, jotta voisimme luoda innovaatioita ja kehittää ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tämä koskee varsinkin luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä liikennesektorin tehostamista. Samalla on kunnioitettava Pohjoismaissa luotua digitaalista tietosuojaa. Jos tietovarannot ovat Pohjoismaiden öljyä, luottamus on Pohjoismaiden kultaa, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerien mukaan huomio on keskitettävä sellaiseen tekoälyn kehittämiseen ja edistämiseen, joka palvelee ihmisiä nykyistä paremmin. Tähän pyritään

  • parantamalla osaamisen kehittämismahdollisuuksia, jotta viranomaiset, yritykset ja organisaatiot hyödyntäisivät tekoälyä nykyistä enemmän
  • vahvistamalla tiedon saatavuutta, jotta tekoälyllä voitaisiin parantaa Pohjoismaiden ja Baltian asukkaiden palveluita
  • kehittämällä eettisiä ja läpinäkyviä suuntaviivoja, standardeja, normeja ja periaatteita sille, milloin ja miten tekoälysovelluksia voi käyttää
  • edistämällä kansainvälisiä infrastruktuuri-, laitteisto-, ohjelmisto- ja datastandardeja, jotka takaavat yhteentoimivuuden, tietosuojan, turvallisuuden, luottamuksen, käytettävyyden ja liikkuvuuden.

Ministerit korostavat Pohjoismaiden ja Baltian maiden piileviä mahdollisuuksia, jotka liittyvät tekoälyn käyttöön elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla. Tekoälyn laaja käyttö voi kaksinkertaistaa talouskasvun rajallisempaan käyttöön verrattuna.

– Tekoäly mullistaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin. Oikealla tavalla käytettynä se voi parantaa Pohjolan ja Baltian asukkaiden elämänlaatua. Voidaksemme olla varteenotettavia toimijoita meidän on yhdistettävä voimat. Olenkin tyytyväinen siihen, että maamme ovat nyt sopineet yhteistyön tiivistämisestä, sanoo Ruotsin digitalisaatioministeri Peter Eriksson.