Norden og Baltikum med ambitiøse mål for kunstig intelligens

14.05.18 | Nyhed
Digitaliseringsministrene i Stockholm
Fotograf
Ninni Andersson /Regjeringskanseliet
Norden og Baltikum udvider samarbejdet for at fastholde sin position som Europas førende inden for digitalisering. Landene i regionen styrker samarbejdet om udvikling og samfundsnyttig brug af kunstig intelligens.

Allerede i 2017 vedtog ministrene, at den nordisk-baltiske region skal være førende på det digitale område. EU's erklæring er helt i tråd med den nordisk-baltiske målsætning.

Kunstig intelligens, eller Artificial Intelligence (AI), kan bidrage til at løse store samfundsudfordringer og tilføre stor nytte på en række områder. Potentialet består i dels at implementere de tekniske løsninger og den viden, som vi har i dag, for at øge effektiviteten og skabe værdi, dels i at fortsætte udviklingen for at gøre AI som værktøj mere brugbar og tilgængelig og på sigt mere avanceret og skræddersyet til flere anvendelsesområder.

– Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at udnytte data og kunstig intelligens til at skabe innovation og udvikle løsninger til store samfundsudfordringer. Det gælder ikke mindst i forhold til bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og øget effektivisering i transportsektoren. Det er også vigtigt, at det sker med respekt for den digitale integritet, som vi har skabt her i Norden. Hvis data er Nordens olie, så er tillid Nordens guld, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

De nordisk-baltiske ministre mener, at man bør fokusere på at udvikle og fremme brugen af AI, så den kan være til større gavn for os mennesker. Det vil de opnå ved at:

  • Forbedre mulighederne for kompetenceudvikling, så myndigheder, virksomheder og organisationer i højere grad vil gøre brug af AI.
  • Styrke adgangen til data, så AI kan anvendes til at levere bedre service til indbyggerne i Norden og Baltikum.
  • Udarbejde etiske og transparente retningslinjer, standarder, normer og principper, der kan fungere som vejledning i forhold til, hvornår og hvordan AI-applikationer bør anvendes.
  • Arbejde for internationale standarder for infrastruktur, hardware, programmer og data for at sikre opretholdelse af interoperabilitet, integritet, sikkerhed, tillid, anvendelighed og mobilitet.

Ministrene fremhæver det store potentiale, som de nordiske og baltiske lande kan forløse ved at anvende AI i både det private erhvervsliv og det offentlige. Omfattende brug af AI kan fordoble den økonomiske vækst i forhold til begrænset brug af AI.

– AI vil revolutionere erhvervslivet og den offentlige sektor. Brugt på den rigtige måde kan AI skabe øget livskvalitet for indbyggerne i Norden og Baltikum. For at blive en aktør med gennemslagskraft er vi nødt til at forene vores kræfter i regionen. Jeg er glad for, at vi nu er blevet enige om et samarbejde mellem vores lande, siger Sveriges digitaliseringsminister Peter Eriksson.