Norden og Baltikum med ambisiøse mål for Artificial Intelligence

14.05.18 | Nyhet
Digitaliseringsministrene i Stockholm
Fotograf
Ninni Andersson /Regjeringskanseliet
Norden og Baltikum utvider sitt samarbeid for å bevare sin posisjon som Europas ledende regionen innenfor digitalisering. Landene i regionen styrker samarbeidet om utviklingen og samfunnsnyttig bruk av Artificial Intelligence.

Allerede i 2017 vedtok ministrene at den Nordisk-Baltiske regionen skal være digitalt ledende. EUs deklarasjon er helt i tråd med den Nordisk-Baltiske målsettingen.

Artificial Intelligence (AI) kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer og tilføre en betydelig nytte på en rekke områder. Potensialet ligger delvis i å implementere tekniske løsninger og kunnskap som finnes i dag for å øke effektiviteten og skape verdier, delvis i å fortsette utviklingen der AI som verktøy blir mer anvendelig og tilgjengelig, og på sikt mer avansert og tilpasset flere områder.

- Det er viktig at vi blir bedre på å utnytte data og kunstig intelligens til å skape innovasjon og utvikle løsninger på store samfunnsutfordringer. Det gjelder ikke minste i forhold til bæredyktig utnyttelse av naturressurser og økt effektivisering i transportsektoren. Det er også viktig at det skjer med respekt for den digitale integritet, som vi i Norden har skapt. Hvis data er Nordens olje, så er tillit Norden gull, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten.

De Nordisk-Baltiske ministrene mener fokus må ligge på å utvikle og fremme bruk av AI for å tjene mennesker bedre. Dette vil de oppnå ved å:

  • Forbedre mulighetene for kompetanseutvikling for at myndigheter, bedrifter og organisasjoner skal bruke AI i større grad.
  • Styrke tilgangen til data for at AI skal kunne brukes for å gi bedre service til innbyggerne i Norden og Baltikum.
  • Utvikle etiske og transparente retningslinjer, standarder, normer og prinsipper som kan veilede i forhold til når og hvordan AI-applikasjoner bør brukes.
  • Arbeider for internasjonale standarder for infrastruktur, maskinvare, programmer og data for å sikre ivaretakelsen av interoperasjonalitet, integritet, sikkerhet, tillit, anvendelighet og mobilitet.

Ministrene understreker potensialet som ligger i de nordiske og baltiske landene ved å bruke AI i næringslivet og offentlig virksomhet. En omfattende bruk av AI kan doble den økonomiske veksten i forhold til om man bare har en begrenset bruk av AI.

- AI vil revolusjonere næringslivet og offentlig sektor. Brukt på rett måte kan det skape økt livskvalitet for innbyggerne i Norden og Baltikum. For å kunne være en aktør som regnes med behøver vi å samle kraften i vår region. Jeg er glad for at vi nå er enige om et tettere samarbeid mellom landene våre, sier sveriges digitaliseringsminister Peter Eriksson.