Pohjoismainen koulutusyhteistyö vahvassa kasvussa

21.03.16 | Uutinen
Skola
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Kiinnostus Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä koulutusyhteistyötä kohtaan on suurta. Näin voi päätellä Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus-ohjelmaan tulleiden hakemusten perusteella. Ohjelman ensimmäisellä hakukierroksella Pohjoismaiden ja Baltian maiden koulutuslaitokset ovat hakeneet yhteensä lähes 30 miljoonaa euroa, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

Cindy Maria Vinløv / Nordplus online Yhä useammat Pohjoismaiden ja Baltian maiden koulutuslaitokset haluavat osallistua maiden väliseen harjoittelupaikkojen ja koulutusjaksojen vaihtoyhteistyöhön.

Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus-koulutusohjelmaan tuli määräaikaan 1. maaliskuuta 2016 mennessä 655 hakemusta. Vuonna 2015 Nordplus-ohjelma sai samalla ajanjaksolla 605 hakemusta eli lisäys on lähes 10 prosenttia.

Tukea hankeyhteistyöhön ja ulkomailla opiskeluihin

Nordplus-apurahaa on haettu opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden vaihtoon sekä verkosto- ja hankeyhteistyöhön koulutuslaitosten ja koulutusalojen välillä.

Esimerkiksi koulut voivat hakea tukea vierailuihin toisissa Pohjoismaissa tai Baltian maissa kurssien ja opetusmenetelmien kehittämiseksi. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja toisessa Pohjoismaassa tai Baltian maassa ja siten vahvistaa kielitaitoaan tai oppia kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Vaihtojakso on osa opiskelijoiden koulutusohjelmaa.

Enemmän uusia hakemuksia

Nordplus-ohjelmasta tukea on hakenut yli 3 800 koulutuslaitosta ja organisaatiota eri maista ja eri koulutussektoreilta. Laitokset ovat hakeneet tukea yhteensä 27,9 miljoonaa euroa. Se on 18 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Ohjelmaan tulleiden hakemusten tarkastelu osoittaa, että tukea on hakenut entistä useampia sellaisia koulutuslaitoksia, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet Nordplus-ohjelmaan. Vuonna 2016 on haettu tukea esimerkiksi 21 uuden korkeakoulualan verkoston käynnistämiseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden toimijoiden välille.

Hakemuksia kaikista maista

Kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat ovat lähettäneet hakemuksia, ja tukea on haettu kaikenlaisiin koulutusalan hankkeisiin.

Vuonna 2016 tarjolla on 9,1 miljoonaa euroa verkosto- ja koulutushankkeisiin. Hakemusten käsittely on nyt käynnistynyt ja hakijat saavat vastauksen kesäkuun 2016 alussa.

Taustaa

Nordplus myöntää apurahaa opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden vaihtoon sekä verkosto- ja hankeyhteistyöhön Pohjoismaiden ja Baltian maiden koulutuslaitosten ja koulutusalojen välillä.

Nordplus-ohjelman tavoitteena on tukea koulutusalan kehitystä ja laatua sekä osaltaan edistää Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteenkuuluvuutta.

Nordplus-kokonaisuuteen kuuluu yhteensä viisi ohjelmaa, jotka kattavat kaikki koulutusalan osa-alueet