Nordisk utdanningssamarbeid i voldsom vekst

21.03.16 | Nyhet
Skola
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Interessen for å delta i utdanningssamarbeid på tvers av grensene i Norden og Baltikum er stor. Det er tydelig etter årets første søknadsrunde om tilskudd fra Nordisk ministerråds utdanningsprogram Nordplus. Utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum har samlet søkt om nesten 30 millioner euro i tilskudd, en økning på 18 prosent sammenlignet med 2015.

Av Cindy Maria Vinløv / Nordplus online Flere og flere institusjoner på tvers av utdanningssektorer i de nordiske og baltiske landene vil gjerne samarbeide om utveksling i forbindelse med praksis- og undervisningsopphold.

Nordisk ministerråds utdanningsprogram Nordplus har fram til søknadsfristen 1. mars 2016 mottatt 655 søknader. I 2015 mottok Nordplus 605 søknader i samme søknadsrunde. Økningen er altså på nesten 10 %.

Tilskudd til prosjektsamarbeid og utenlandsopphold

Institusjonene har søkt tilskudd til utveksling av undervisere, elever og studenter samt til nettverks- og prosjektsamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og utdanningsaktører.

Eksempelvis kan skoler søke om tilskudd til å besøke institusjoner i andre nordiske eller baltiske land for å samarbeide om utvikling av felles kurs og metoder. Og studenter kan dra på utenlandsopphold i et annet nordisk eller baltisk land for å få bedre fremmedspråkskompetanse eller større interkulturell forståelse. Oppholdet skjer som en integrert del av studentenes utdanning.

Flere nye institusjoner

På tvers av land og utdanningssektorer har mer enn 3800 utdanningsinstitusjoner og organisasjoner søkt om tilskudd gjennom Nordplus-programmet. Institusjonene har samlet søkt om i alt 27,9 millioner euro i tilskudd. Det er en stigning på 18 prosent sammenlignet med året før. Et overslag over de innsendte søknadene viser at flere institusjoner som ikke tidligere har deltatt i Nordplus' prosjekter, har søkt om tilskudd. I 2016 er det for eksempel søkt om midler til å starte 21 nye nettverk mellom utdanningsaktører på det høyere utdanningsområdet i Norden og Baltikum.

Deltakelse fra alle land

Samtlige nordiske og baltiske land er representert i søknadene, og det er søkt om tilskudd til å igangsette prosjekter innenfor alle deler av utdanningssektoren.

I 2016 er det 9,1 millioner euro til utdeling til nettverks- og utdanningsprosjekter. Søknadene blir nå behandlet, og søkerne vil få svar primo juni 2016.

Bakgrunn

Nordplus gir tilskudd til utveksling av undervisere, elever, studenter samt til nettverks- og prosjektsamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og utdanningsaktører i Norden og de baltiske landene.

Formålet med Nordplus er å styrke utviklingen og kvaliteten innenfor utdanningsområdet og fastholde samhørigheten mellom de nordiske og baltiske landene.

Nordplus omfatter i alt fem programmer, som til sammen henvender seg til alle deler av utdanningsområdet